Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Pusula

Kayıt Kabul ve Sınıfların Oluşumu

Şahin ilkokulu ve ortaokulumuza kayıtlarda ve sınıf yerleştirmelerinde takip edilen süreç şu şekildedir:

Anasınıfı

Şahin anasınıfları 4+ ve 5+ yaş gruplarından oluşur. Kayıt öncesinde öğrencilerimiz mutlaka rehberlik öğretmenimiz ile tanışır. Rehber öğretmenimiz gözlem yaparak çocuğu tanıma şansı bulur ve genel durumu hakkında aileye bilgi aktarır. Bu süreç; rehber öğretmen ve ilgili yöneticinin ilerleyen zamanlarda sağlıklı bir öğretmen ve sınıf seçimi yapmasına destek olmaktadır. Anasınıflarımızda sınıflar arasında herhangi bir derecelendirme ya da ayrım yoktur, en önemlisi çocuğun yapısına uygun olabilecek ve onunla en sağlıklı şekilde yol alabilecek bir öğretmen ve arkadaşları ile çocuğumuzu buluşturmaktır.

İlkokul

İlkokul birinci sınıfa Eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını doldurmuş çocuklar, ilkokul olgunluğu ölçülerek kaydedilir. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da okul rehberlik servisi ve veli değerlendirilmesi ile ilkokul olgunluğu ölçülerek birinci sınıfa kaydedilmektedir.

Birinci sınıfa kayıt alınırken Şahin Anasınıfımızda eğitim almış öğrencilere öncelik verilir. Tayin ve benzeri sebeplerle kontenjanda boşluk olması halinde –aynı durum ara kayıtlar için de geçerlidir- dışarıdan kayıt alınmaktadır.

Çoğunluğu Şahin Anasınıfında eğitim alarak ilkokula geçen öğrencilerimizin, ilkokul öğretmenlerinin belirlenmesinde; anasınıfı sınıf öğretmenlerimiz ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimizin hazırladığı ‘’Yılsonu  Gözlem Raporları’’ aktif rol oynamaktadır. Yılsonu gözlem raporları ve velilerimizle yapılan birebir görüşmeler sonucunda öğrencilerimiz en uygun sınıfa yerleştirilir.

Okulumuza 1. sınıfta dâhil olan öğrencilerimiz ise; öncelikle rehber öğretmenlerimizin yaptıkları mülakatlar ve ilkokul olgunluğu testleriyle belirlenir ve velilerimiz ile yapacağımız birebir görüşmeler sonucu ile en uygun sınıfa yerleştirilir.

Sınıflarımız en fazla 24 kişiden oluşmaktadır. Sınıf oluşturma aşamasında, kız erkek öğrenci sayıları ve öğrenciler arası iletişim öncelikler arasındandır. Öğrencilerimiz 4 yıllık ilkokul hayatları boyunca aynı sınıfta ve aynı sınıf öğretmenleriyle eğitimlerine devam ederler. İngilizce ve branş öğretmenlerimiz ise şubeler seviyesinde sabittir.

Ortaokul

Okulumuza yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz okula kayıt kabul sınavı olan Şah- Mat sınavı ve öğretmen mülakatlarına katılır.

Ortaokulda sınıflarımız maksimum 24 kişiden oluşmaktadır ve seviye sınıfları bulunmamaktadır. Sınıf oluşturma aşamasında birçok faktör dikkate alınmaktadır. Sınıfların akademik ortalamalarının olabildiğince yakın olması, kız erkek öğrenci sayılarının eşitliği ve  öğrenciler arası iletişim öncelikli kriterlerimiz arasındadır.

Ortaokul süresince her yıl sınıflar yeniden oluşturulmaktadır. Bu sayede her yıl değişen ortalamalara göre sınıf başarı dengeleri korunmuş, ergenlik dönemindeki öğrencinin bireysel özellikleri düşünülerek sağlıklı bir şekilde gelişimi desteklenmiş olur. Ayrıca öğrencinin farklı sınıflarda eğitim görerek sosyalleşme sürecine katkıda bulunulur.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.