Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Şahin Okulları

Neden Şahin Okulları?

Kurum Kültürü

Şahin Okulları; milli değerlerine bağlı, Cumhuriyetin temel ilkelerini benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tam uyum sağlayan, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda hareket eden, temel kabul görmüş manevi değerleri benimseyen, evrensel insanî değerleri gözeten bir eğitim sistemi modellemiştir. Temel amacı önce kendisine sonra ailesine, milletine ve insanlığa faydalı olmayı öğrenen nesiller yetiştirmektir. Kurumumuz ahlakı ve disiplini özümsemeyen bireylerde bilginin faydalı olmayacağını düşünmektedir. Bu nedenle etik değerleri ön planda tutmuş; bilimsel, sanatsal, sportif ve sosyal eğitim sistemini dengeli bir şekilde uygulamayı amaçlamıştır. Kurumumuzda temel yapıyı öğretmenlerimiz oluşturmaktadır. Şahin Okulları eğitimin; öğretmen, veli, öğrenci ve okuldan oluşan dört ana bileşeni olduğuna inanır ve bu bileşenlerin dengeli bir biçimde buluşturulması temel başarı ölçütümüzü oluşturmaktadır. Şahin Okulları olarak tüm bunları mutlu, başarılı nesiller yetiştirmek için yapıyoruz. İyi bir Türk vatandaşı olmadan iyi bir dünya vatandaşı olunamayacağının bilinci ile ilerliyoruz.

Güçlü Kadro

150 öğretmenden oluşan Eğitim Kadromuzda, 13 PDR öğretmeni, 13 yabancı uyruklu olmak üzere 40 yabancı dil öğretmeni,40 sınıf öğretmeni ve 57 branş öğretmeni hizmet vermektedir. Alanına hakim öğretmenler ile çalışmayı tercih eden kurumumuzun ayırt edici özelliği yıllardır birlikte uyum içerisinde çalışmayı başaran öğretmen çoğunluğundan oluşmasıdır. Bu birliktelik ve uyum öğrencilerimiz adına aldığımız kararlarda ve uyguladığımız çalışmalarda yüksek güvenilirlik sağlamaktadır.

Uluslar arası Bakalorya / İlk Yıllar Programı (IB/PYP)

Şahin Okulları İlkokulunda Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı, PYP çerçevesi altında ele alınır. Şahin Okulları İlkokulu 24 Kasım 2016 tarihinde IBO ‘dan tam yetki alarak otorize bir PYP okulu olmuş ve dünyanın seçkin okulları arasına girmiştir. 
PYP (İlk Yıllar Programı ),IBO’ nun (Uluslar arası Bakalorya Organizasyonu) 03-12 yaş aralığında ki çocukları kapsayan programıdır. Dünyada 143 ülkede yaklaşık 3500 okulda IB programları uygulanmaktadır.

Ulusal sınavlara hazırlık (LGS –TYT-AYT)

Okulumuz gelişen müfredat ve değişen ulusal sınav sistemlerine karşı oldukça hazırlıklı ve öngörülü bir yapıya sahiptir. Yıllardır kurumumuzda çalışan ana ders öğretmenleri kaynak kitap seçimlerini ve ders planlamalarını güncel tutmak şartı ile bizzat kendileri yapmaktadır.

Ders anlatımlarında kullandıkları farklı metotlar ile öğrencilerimizin karşılarına çıkabilecek her türlü sınav sorusuna dair farklı bakış açıları kazanmalarını sağlarlar. Çeşitli yayınevlerinin deneme sınavları ile öğrencilerimizi düzenli periyotlar ile test eder öğrencilerimizin her türlü soru çeşidine maruz kalmalarını tercih ederiz. Sınav sonuçları ölçme değerlendirme birimimiz tarafından hassasiyet ile değerlendirildikten sonra Kazanım Değerlendirme Sonuçları öğrenci ve velilerimiz paylaşılır. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarına göre etüt programlarına dahil edilerek bir sonraki sınava hazırlanır.

Yoğunlaştırılmış, özgün İngilizce dili müfredatı

İlkokulda ilk yıllar programını uygulayan, ortaokulda İngilizce seviye sınıfları oluşturan Şahin Okulları, İngilizce eğitim müfredatını oluştururken de kendine özgü kapsam ve sıralamalar belirleyerek yabancı dil eğitimini planlar. Bunun anlamı,  anaokulu 4+ yaştan lise sonuna kadar öğrencilerimizin tekrara düşmeden birbirini takip eden ve aynı zamanda Avrupa Dil Çerçevesi standartlarına uygun bir İngilizce eğitimi alacak olmalarıdır. Tüm yabancı dil öğretmen kadromuzun bir araya gelerek oluşturduğu bu sistem sayesinde Şahin Okulları yabancı dil eğitimini standartlaşmış ve kendine özgü bir hale gelmiştir. Programımız yıllar içerisinde gelişmeye açık olmakla birlikte bir öğretmenden başka bir öğretmene ve bir kitaptan başka bir kitaba farklılık göstermeyecek ve öğrencilerimizin yabancı dil eğitimi bir bütünlük arz edecektir. Bu sebeple hazırlanan Şahin Okullarına özgü İngilizce kapsam ve sıralamalar öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerinde büyün önem taşımaktadır.

Akran öğrenmesinin güçlü olması

Eğitimde en az anne & baba ve okul kadar önemli olan diğer bir faktör de akran öğrenmesidir. Öğrencilerin birbirlerinden öğrendikleri her türlü bilginin sürekliliği ve kalıcılığı açısından yapılan araştırmalar da bu öğrenmeyi desteklemektedir. Akran öğrenimi öğrencinin kendi öğrenme adımlarına, algılama düzeylerine ve öğrenme stillerine uyar. Bu öğrenme modeli, çocukların birbiri ile yarışmalarını değil,  olumlu ve iyi örneklerden beslenerek bütün olarak daya iyiye ulaşmalarını sağlar. Eğitim ve öğretim konusunu oldukça ciddiye alan okulumuzda, öğretmenlerimiz rehberliğine inanan ebeveynlerimiz ve bu ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklarından oluşmuş bir okul topluluğumuz vardır. Çocuklarımız iyi örneklerle ve birbirlerini geliştirerek öğrenme sürecinde yol alırlar.

Uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlık

Özgün bir müfredat ile İngilizce eğitimi veren okulumuz, öğrencilerimizin kazanımlarının belli standartlarda olabilmesi için öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi İngilizce Sınavları gibi uluslararası bir İngilizce sınavına yönlendirerek seviyelerini tespit etmelerini sağlar. Yapılan bu sınavlar sayesinde öğrencilerimiz dünya standartlarında ne seviyede İngilizceye sahip olduklarını bağımsız ölçümlerle görmüş olur ve buna göre kendilerine yeni hedefler belirleyebilirler.

Yabancı öğretmenler ile konuşma dersi

Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışının benimsemiş olduğu eğitim anlayışında yabancı dil öğrenimi için gerekli olan konuşma pratiği, yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma dersleri haftada 5 saat yapılmaktadır. Öğrencilerimizin faklı telaffuzlar ile karşılaşmalarını tercih etmemiz sebebi ile okulumuzda Amerika ve İngiltere uyruklu başta olmak üzere Avustralya’dan Rusya’dan, İran’dan, Ukrayna’dan, Tunus’tan yabancı eğitmenlerimiz bulunmaktadır.  Konuşma becerisi dil öğrenimi için önemli bir unsurdur. İhtiyaç duyulan dili günlük yaşantıya uyarlayarak öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla doğal olarak öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenir.

2.Yabancı Dil Eğitimi:

Anasınıfı 4+yaş ve 5+ yaş seviyesinde başlayan İngilizce eğitimimiz, lise mezuniyetine kadar öğrencilerimizin ihtiyaçları ölçüsünde, etkili bir programla devam eder. 5. Sınıftan itibaren ise, haftada 2 saat olmak üzere Almanca dersi,  2. Yabancı dil eğitimi olarak verilmektedir.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sistemi

Her çocuğun gelişimsel süreci ve ihtiyaçları farklıdır. Şahin Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bilişselduyuşsal ve psiko-motor alanları bir bütün olarak ele alan gelişimsel rehberlik anlayışına dayanır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz;  her sınıf seviyesinde alanında uzman bir psikolojik danışmanın ilgileneceği şekilde oluşturulan Türkiye’nin en geniş kadrolu PDR servislerinden biri olarak hizmet vermektedir. ^^^

Etüt Çalışmaları

Ortaokul 7. Sınıflarımızda her öğrencimiz için haftada 1 saat bireysel ve grup etütleri, 8. Sınıflarda her öğrencimiz için haftada 2 saat bireysel veya grup etütleri yapılmaktadır. Etüt planlaması her deneme sınavından sonra yaptığımız analizler sonucunda öğrencimizin ihtiyaç duyduğu dersler ve kazanımlar üzerine yapılmakta olup, velilerimize öğrencilerimizin aldıkları etütler ile ilgili açıklayıcı bilgi Şahin Bilgi Sistemi üzerinden verilmektedir.

Kulüp Etkinlikleri

Ortaokulumuzda Perşembe günleri son 2 ders saatinde kulüp etkinlikleri yapılmaktadır. Okulumuzda aktif olarak 24 kulüp çalışmaktadır. (Örn: Okul Korosu, Okul Ukulele Orkestrası, Okçuluk Kulübü, Dans Kulübü, Türkçem Atölyem Kulübü, Satranç Kulübü, Bilim Kulübü, Zeka Oyunları Kulübü, Gezi Kulübü Vb.)Öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre kulüp çalışmalarında yer alarak sosyal ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Her kulübün eylem planında mutlaka kulüp çalışmalarını sergileyecek bir çalışma yer alır.

Ulusal ve Uluslararası programlar(Eko Okullar- LEAF-Beyaz Bayrak-Temiz Okul)

Okulumuz, öncelikli olarak gördüğü ulusal ve uluslararası programları takip eder. Bu programlar ile ilgili eylem planlarını oluşturur. Yapılacak çalışmaları müfredat içerisine alarak öğrencilerin farkındalıklarını yaparak yaşayarak alıcı olarak edinmeleri sağlanır.

Toplum Hizmeti Çalışmaları (TEMA, LÖSEV, UMKE, KIZILAY, WWF, CAYKA, AFAD Kardeş Okul vb.)

Okulumuz anasınıflarından lise sınıflarına kadar tüm öğrencilerimizin toplum hizmeti çalışmalarındaki farkındalığının oluşmasını önemser ve bu çalışmalara dahil olmaları için çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bağlantılara geçer.

Uluslararası Projeler (E-Twinning)

Şahin Okulları olarak uluslararası proje ve programlarda katılım sağlamaya gayret göstermekteyiz. Farklı ülkelerden organizasyonlarla, sosyal toplum kuruluşlarıyla, yazarlarla, okullarla,  öğretmenlerle ve öğrencilerle işbirliğinde bulunuruz. Öğrencilerimizin karşılıklı olarak deneyimlerinin paylaşılması, başka okullardan veya organizasyonlardan akranları ile yabancı dilde iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma, fikir alış verişinde bulunulması, iletişim kurdukları öğrenen topluluğunun kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler oluşturulması,  bu işbirliğinin temelini oluşturur. Okulumuz öğrenen topluluğumuzun yabancı dil pratiğini geliştirme, bilişim teknolojilerini derslerde etkin biçimde kullanabilme ve web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme, derslere öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak, daha eğlenceli hale getirebilme ve projelerde yer aldıkları için derslere daha etkin olarak katılma gibi kazanımları sağlamayı amaçlar.

Öğrenci Gelişim Takip Sistemi 

Öğrencilerimizi, anasınıfından üniversite sürecine kadar her alanda takip edip destek olan bu sistem her kademenin psikolojik danışman/rehber öğretmeni liderliğinde tüm okul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile işbirliği içinde sistematik ve programlı bir şekilde ilerler.

Okul Spor Takımları

Öğrencilerimizi yüksek akademik başarılara sahip bireyler olarak yetiştirirken aynı zamanda sanat ve spor alanında da gelişim göstermelerini sağlamaktayız. Bu amaçla okulumuzda, onları spora teşvik eder, okul takımlarımız sayesinde kendilerini gerçekleştirme imkanı sunarız.

Okulumuzda basketbol (ilkokul-ortaokul-lise), hentbol (ortaokul), futbol (ortaokul), futsal (lise),voleybol(lise), yüzme (ilkokul, ortaokul, lise), jimnastik (ilkokul) ve satranç takımlarımız,  il bazında ve ulusal düzeyde üstün başarılara imza atmaktadırlar.

Binicilik Eğitimi

Okulumuzda binicilik eğitimi anasınıflarımızda zorunlu olarak verilmektedir. Çiftliğimizin içerisinde yer alan açık ve kapalı manej alanında gerçekleştirilen dersler ile çocuklarımızın ata binmenin fiziksel ve psikolojik faydalarından küçük yaşlardan itibaren faydalanmalarını sağlıyoruz.

Yüzme Eğitimi

Yüzme, kas ve iskelet sistemi üzerindeki etkisi ile dünyada çocukların gelişimi anlamında temel sporlar arasında en önemli yeri tutmaktadır. Okulumuzda yüzme eğitimi anasınıfı 4+ yaştan itibaren ilkokul sonuna kadar zorunlu olarak devam eder.

Görsel Sanatlar Eğitimi

Şahin Okulları olarak anasınıfından itibaren lise eğitimi de dahil olmak üzere, görsel sanatlar eğitimine önem veriyor ve ayırt edici programlarla bu eğitimi destekliyoruz. Öğrencilerimizin yetenekleri ve ilgileri dahilinde içerikler üretmeye çalıştığımız, onların duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen, estetik zevki gelişmiş, aydın bireyler olarak hayata katılmalarını amaçlamaktayız.

Okçuluk Eğitimi

Okçuluk, her spor dalında olduğu gibi öncelikle kişinin sağlığını, bedenini olumlu etkiler. Buna bağlı olarak kişinin yaşam standardı ve yaşam planı değişir, kendine güveni artar, konsantrasyonu gelişir ve sosyal çevresindeki pozisyonu olumlu yönde değişir. Şahin Okulları olarak, ortaokulda ders ve kulüp aktiviteleri ile desteklediğimiz bu spor dalı ile aynı zamanda ata sporumuz olan okçuluğu desteklenmesine de katkıda bulunuyoruz.

Jimnastik Eğitimi

Jimnastik, özellikle küçük yaş çocuklarının fiziksel özelliklerinin, kaba ve ince motor becerilerinin ve psikolojik özelliklerinin gelişimini sağlar. Özellikle anasınıfında başlayan jimnastik eğitimimiz, ilerleyen yaşlarda ders ve kurs aktiviteleri ile desteklenmektedir

Robotik Kodlama

Robotik biliminin hızla ilerlemesi ve dünyamızın sürekli daha da dijitalleşmesiyle çocukların ve profesyonel düzeyde bu bilimle uğraşmayan insanların robotik sistemleri ve programlamayı öğrenebilmeleri için günümüzde robotik ve kodlama eğitimleri  önem kazanmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimize robotik kodlama derslerinde; programlama ve algoritma mantığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerin motor becerilerinin gelişimini, mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığını keşfedebilmelerini, parçaları söküp takarak montaj yapabilmelerini ve onların belirli bir plana göre çalışabilmeleri için gerekli programlamayı yapabilmeleri yönünde destekliyoruz.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.