İlkokul

Başarı İndirimi Politikası

Sınavın Amacı
Başarı İndirimi Sınavı yaparak öğrencilerimizden dereceye girenlere, sınavdaki başarıları oranında indirim yapılması amaçlanmaktadır. Bu sınavların formatı, Türkiye’de uygulanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarının formatında yapılarak öğrencilerimizin çoktan seçmeli sınav formatına da ilk hazırlıklarının yapılmasını hedefliyoruz. Temel amacımız öğrencilerin bu tarz sınavlara da aşina olmalarını sağlamaktır.
Sınavla ve Başarı İndirimiyle İlgili Genel Bilgiler
a. Sınav Soru Dağılımları
Sınavlar, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Türkçe ve Matematik ders alanlarında oluşur. Her bir ders alanından 15 soru vardır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından ise 10 soru vardır.
-Sınavlar cevabı net olacak farklı soru türlerinden oluşur. Bir ders alanında; 4 farklı soru tipi olur.

b. Sınav Süresi – Başlangıç ve Bitiş Süresi

c.
Sınav süresi toplamda 100 dk’dir; Fen Bilgisi, Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi oturumu 50 dk; Matematik, Sosyal Bilgiler ve İngilizce oturumu 50 dk olacak şekilde sınav iki oturumda tamamlanır. Oturumlar yemek arasına denk gelecek şekilde planlanır.

d. Sınav Yapılma Sıklığı
-4. Sınıflarda 4 adet başarı indirimi sınavı yapılır.
-Son sınav Mart’ın son haftası yapılır.

e. Sınava Katılım

Öğrencilerin sınava sınav gününde tam katılım göstermeleri hedeflenir. Mazeret sonucu sınava katılamayan öğrencilerin sınava katılıp katılmayacaklarına ilgili müdür ve müdür yardımcısı tarafından karar verilir. Sınava alınacak mazeretli öğrenciler doktor raporları teslim alınarak belirlenen bir günde toplu bir şekilde sınava girerler.

f. Başarı İndirimi Koşulları
Öğrencilerin sınav başarıları ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarına göre belirlenir. Başarı indirimi bir yıl için geçerli olup, başarı indirimi oranları şu şekildedir;

İNDİRİM ORANI SINAV BAŞARISI
%100 1.
%75 2.
%50 3.
%25 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. ve 16.

- Aynı puana sahip öğrencilerden yaşça (aya göre) küçük olan öncelikli olarak kabul edilir.
- Disiplin cezası olan veya kopya çektiği tespit edilen öğrenciler başarı indiriminden faydalanamaz.
- Başarı indirimi almaya hak kazanan ama bu hakkından feragat eden/başka okula kaydını yapanların hakkı sıralamada bir sonraki öğrenciye devredilir.
- Okula kaydını ikinci dönem yapan öğrenciler.
- Öğrencilerin mazeret belirtmeden girmedikleri sınavlar olduğu takdirde bu sınavlardan “0” puan almış oldukları varsayılarak ortalamaları alınır.
- Okula kaydını dönem arasında yaptıran öğrenciler başarı indiriminden faydalanmak için sınavlardan ¾’üne katılmış olmaları gerekir. Bu şartı taşıyan öğrencilerin ortalamaları katıldıkları sınavların ortalaması hesaplanarak belirlenir.

g. Soruların Puan Dağılımı
LGS sınavına göre belirlenir.

h. Soru İptalleri
Yapılacak olan soru iptallerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan ders kitapları ve Talim Terbiye Kurulu Öğretim Programları esas alınır.

i. Sınav Evrakları ve Raporları
Sınav evrakı, optik form ve sınav kitapçığından oluşmaktadır. Sınavla ilgili değerlendirmeler kazanım raporuyla verilir, bu raporda öğrencinin hangi kazanımlarda başarılı, hangilerinde başarısız olduğu gösterilir. Öğrenci başarı sıralaması ya da puanlama verilmez.
Öğrenci sınav kitapçıkları ve optik formları akademik koordinatörün muhafazasındadır. Her öğrencinin sınavı değerlendirildikten sonra öğretmenlere örnek bir kitapçık ve sınıf kazanımlarıyla ilgili bilgilendirme verilir.
Sınav Hazırlık Süreci
a. Sınav İçeriğinin Belirlenmesi
Sınavlar, sorgulama ünitelerinde sorumlu olunan IB kazanımları ve MEB kazanımlarına göre hazırlanır. Bu kazanımların belirlenmesi sorgulama ünitelerinde öne çıkan kazanımların akademik koordinatör tarafından benzer sınavlar incelenerek seçilmesi ve sınıf öğretmenlerinin görüşüne ve onayına sunulması süreciyle olur. Sınava dahil edilecek kazanımlar belirlendikten sonra, soruları hazırlayacak olan firmaya gönderilir.

Firma hazırlamış olduğu sınav sorularını kontrol için okulumuza ilettiğinde, okulumuz öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından bu sorular değerlendirilir ve uygun bulunursa baskı için onay verilir. Uygun bulunmaması halinde yeni sorular istenir. Bu komisyonun üyeleri şu şekilde seçilir;
  •  3. Sınıf Sınavı Komisyon Üyeleri: 4. Sınıf ve 1. Sınıf Öğretmenlerinden 1’er üye
  •  4. Sınıf Sınavı Komisyonu Üyeleri: 1. Sınıf ve 2. Sınıf Öğretmenlerinden 1’er üye

b. Sınav Yerlerinin Belirlenmesi
Sınav öncesinde öğrencilerin hangi sınıfta sınava gireceği ve bu sınıflarda sorumlu gözetmenlerin kimler olacağı belirlenir.
Sınav Esnasında
Sınıf içi düzenin sağlanmasında, sınıf gözetmenleri; koridorların düzeninin sağlanmasında da ilgili yöneticiler sorumludur. Sınav esnasında sınıf gözetmenlerinin sorumlulukları şu şekildedir;

  • Sınıfın düzenini sağlamak,
  • Sınıf içinde sınav başlama ve bitiş zamanına uyulmasını sağlamak,
  • Sınav esnasında öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek sınıf içi unsurları kontrol altında tutmak,
  • Sınav esnasında öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri için onları motive etmek, öğrencileri strese sokmamak,
  • Sınıf içinde haksızlık oluşturabilecek durumlara mahal vermemek,
  • Sınav evraklarını eksiksiz bir şekilde teslim etmek.
Sınav Bitişi
Sınav bitişinde gözetmenler sınav evraklarını; optik kâğıt ve sınav kitapçıklarını eksiksiz bir şekilde toplayarak, akademik koordinatöre teslim eder.
Sınav Sonuçlarının Paylaşımı
Sınav sonuçları kazanım bazında öğretmenlerle ve velilerle paylaşılarak, öğrencilere bu kazanımlarda destek olunması sağlanır. Kazanımlara göre öğrencilerin bireysel başarıları bir rapor şeklinde sunulur. Başarı indirimi alacağı belirlenen öğrenciler dışında, ayrıca öğrenci başarı sıralaması verilmez.

Sınavla ilgili velilerden talep gelirse akademik koordinatörle beraber sınav kitapçıkları incelenebilir.
Sınav Sorumlulukları ve İlgili Kişiler
a. Okul Müdürü
- Sınavla ilgili genel işleyiş,
- Sınav başarı sıralamasının takibini yapmak ama bunu paylaşmamak,
- Sınava katılamamış öğrencilerin tekrar bir sınava alınmasına karar verilmesi.

b. İlkokul Müdür Yardımcısı
- Sınav yerlerinin, sınıf gözetmenlerinin ve sınıf oturma planlarının hazırlanması.
- Sınav esnasında koridorlarda sınavın gidişatını engelleyebilecek, öğrencilerin dikkatini bozabilecek unsurların kontrol altında tutulması.
- Sınava katılamamış öğrencilerin tekrar bir sınava alınmasına karar verilmesi.

c. Akademik Koordinatör
- Sınav kazanımlarının dağılımlarının belirlenmesi ve öğretmenlere sunulması.
- Sınav tarihlerine öğretmenlerle birlikte karar verilmesi.
- Sınav kitapçıklarının hazırlanmasındaki süreç.
- Sınavla ilgili sonuç raporlanması süreci.
- Sınav evraklarını eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesi.
- Sınav sonuçları hakkında velilere ve öğretmenlere kazanım bazlı dönüt verilmesi.
- Sınavlarla ilgili duyuruların yapılması.

d. Sınav Komisyonu Üyeleri
- Sınav sorularının ölçebilirliği konusunda görüş bildirilmesi,
- Sınav soruları hakkında diğer öğretmenlere, velilere ve öğrencilere bilgi verilmemesi

e. Sınıf Gözetmenleri

- Sınıfın düzenini sağlamak,
- Sınıf içinde sınav başlama ve bitiş zamanına uyulmasını sağlamak,
- Sınav esnasında öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek sınıf içi unsurları kontrol altında tutmak,
- Sınav esnasında öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri için onları motive etmek, öğrencileri strese sokmamak,
- Sınıf içinde haksızlık oluşturabilecek durumlara mahal vermemek,
- Sınav evraklarını eksiksiz bir şekilde teslim etmek.

f. Sınıf Öğretmenleri
- Öğrencilerin sınava gerekli materyallerle gelmelerini sağlamaları,
- Sınav esnasında öğrencileriyle ilgili oluşabilecek bir sorun olabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmak,

g. Öğrenciler
- Sınava gerekli materyallerle gelmek (kalem ve silgi)
- Sınav sırasında arkadaşlarına karşı sorumluluklarını bilmek, sınıf düzenini bozmamak,
- Sınav günü okula gelmek.

h. Veliler
- Öğrencilerin sınav günü okula gelmelerini sağlamak.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.