Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

İlkokul

Dil Eğitimi Politikası

 • Haftada 15 saat Ders

 • Düzenli Veli Bilgilendirme Mektuplar

 • Cambridge Sınavlarına hazırlık

 • Online Kitap Okuma Sistemi

 • Yabancı öğretmen eşliğinde konuşma dersleri

 • Düzenli Hafta sonu ödevleri

 • Fun Fair İngilizce Etkinlik Günler

 • “Spelling Bee” Kelime Heceleme Yarışması

 • Özgün Yabancı Dil Müfredatı

 • Portfolyolar

 • İngilizce Gelişim Raporları

Şahin Okullarının en önemli önceliklerinen birisi yabancı dil eğitimidir. 
Bu amaçla güçlü kadrosunu yabancı öğretmenlerle de destekleyerek yabancı dil öğrenme ve kullanma konusundaki iddasını güçlendirmiştir. Yabancı öğretmenlerle karşılaşan öğrencilerimiz dilin dersten ziyade bir iletişim aracı olduğunun farkındalığına sahip olmaktadır.

 

‘Dil gelişimi iletişim kurma ihtiyacının temelidir.’

(PYP languagescope and sequence and ‘Makingthe PYP Happen: A curriculum framework for international primary education’

–Language Annexpage 68. IBO 2007, 2009).


Dil doğası gereği disiplinler arası bir araçtır.

Yaşamımızın her alanında ve tüm branşlarda daha iyi iletişim kuran, araştıran ve yaşam boyu öğrenen bireyler olabilmemiz için dilin geliştirilmesi gereklidir.

Her bir öğrenen profilimizin geliştirilmesinde dil önemlidir ve nihai hedef uluslararası-bilince ulaşmaktır. Öğrencilerimizin sadece dili –dilin şekil ve işleyişini değil; bu dil hakkında, dili kullanabileceğimiz birçok yolu ve dille ilişkili olan kültürü de öğrenmelerini istiyoruz. Bize göre bir dili bilmek; bir kültürü anlamada, dil sayesinde öğrenmede, fikirleri ve düşünceleri sorgulamak, tartışmak, dönüşümlü düşünmek ve ifade etmek için bir araç olan dili düzgün ve doğru kullanmaktır.

Bu son nokta Özel Şahin Okullarında tüm PYP öğretmenlerinin neden öncelikle dil öğretmenleri olması gerektiği konusunda hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Öğrencileri ‘öğrenenler topluluğu’ olarak etkileşim kurmaları için teşvik etmek ve bu şekilde davranabilmeleri için ve buna ek olarak dil öğreniminin bir dizi dil becerisi kazanmak olduğu fikrinin aksine öğrencilere anlamlı, gerçek hayat bağlamlarında dili olabildiğince çok kullanabilmelerine olanak sağlamak bizim sorumluluğumuzdur.

 

Okulumuzda dil eğitimi adına atılan adımlardan biri de ders saatlerini artırmak olmuştur. Haftada 15 saat ders dil eğitimi ile öğrencilere daha fazla öğrenme imkanı sağlanmaktadır. Dil öğrenimi göz önüne alındığında: Konuşma, okuma, yazma, dinleme gibi beceriler önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ders dağılımlarında bütün becerilere zaman ayırarak etkin öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 5 saat yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma, 2 saat Cambridge sınav hazırlıkları, 2 saat yazma becerilerini geliştirme, 1 er saat dinleme ve okuma, 4 saat PYP sorgulama dersleri gerçekleştirilmektedir.

Newsletter (Veli Bilgilendirme Mektupları) Velilerimiz ile düzenli olarak 2 haftada bir paylaşılır. Okul içerisinde yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde velilerimizin de takip edebilmesi sağlanarak Şahin Bilgi Sisteminden velilerimize gönderilir. Bu çalışmalar daha sonra öğrencilerimize, konuları tekrar etmek istediklerinde yol gösterici kaynaklar olarak hizmet vermektedir.

Özgün bir müfredat ile İngilizce eğitimi veren okulumuz, öğrencilerimizin kazanımlarının belli standartlarda olabilmesi için öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi İngilizce Sınavları gibi uluslararası bir İngilizce sınavına yönlendirerek seviyelerini tespit etmelerini sağlar. Yapılan bu sınavlar sayesinde öğrencilerimiz dünya standartlarında ne seviyede İngilizceye sahip olduklarını bağımsız ölçümlerle görmüş olur ve buna göre kendilerine yeni hedefler belirleyebilirler.

İlkokulda 2. sınıftan itibaren uygulanan sınav hazırlık derslerimiz aynı zamanda müfredatımızın temel öğelerinden biridir. Sınavlara isteyen öğrencilerimiz girebilirler ancak Şahin okulları olarak bu yaş grubundaki tüm öğrencilerin Starters sınavından başarılı olabilecek düzeyde İngilizceye sahip olmaları beklenir ve buna göre planlamalar gerçekleştirilir.

3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ise Movers sınavlarına hazırlanırlar ve 4. Sınıfı bitirdiklerinde bu sınavdan başarılı olabilecek düzeyde İngilizceye sahip olmaları beklenir. Öğrencilerimizin çoğunu 4. Sınıfta Movers sınavına girerken 3. Sınıf Mover hazırlığı şeklinde geçer.

Dil eğitiminde en önemli kaynaklardan biri de tartışmasız kitaplardır. Aynı şey yabancı dil eğitimi için de geçerlidir. Öğrencilerimizin İngilizcede daha fazla kitap okumasını sağlamak amacıyla da okulumuzda online kitap okuma kaynakları kullanılmaktadır. Gerçek bir kitabın yerini hiçbir şey tutamaz ancak gelişen teknolojiyle hayatımıza dahil olan bu online kitap okuma kaynakları özellikle de İngilizce eğitiminde hem daha fazla kaynağa ulaşmamızı hem de öğrencilerin okudukları kitabı dinlemeleri, değerlendirmeleri, okurken ses kayıt etmeleri gibi farklı çalışmaları yapmalarına da olanak sağlamaktadır.online kitap okuma sistemini öğrenciler her an her yerde kullanabilirler. Bu amaçla ihtiyacımız olan “OKUMAK’’ eylemini destekleyici ve öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışının benimsemiş olduğu eğitim anlayışında Yabancı dil öğrenimi için gerekli olan konuşma pratiği, yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma dersleri haftada 5 saat yapılmaktadır. Konuşma becerisi dil öğrenimi için önemli bir unsurdur. İhtiyaç duyulan dili günlük yaşantıya uyarlayarak öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla doğal olarak öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenir.

Öğrencilerimizin İngilizce deneyimlerini pekiştirmek amacıyla hazırlanan hafta sonu ödevlerimiz düzenli olarak her Cuma öğrencilere teslim edilir ve sonraki haftanın ilk dersinde kontrol edilir ve değerlendirmesi Şahin Bilgi sisteminde velilerle paylaşılır.

Bu sayede öğrencilerimizin düzenli olarak İngilizceyle ilgili çalışmalar yapmaları ve velilerimizin de bu çalışmaları takip etmesi sağlanır.

Öğrencilerin yaş ve sevilerine uygun hazırlanan ödevlerimiz farklı becerilere de hitap edecek şekilde planlanır.

Dil öğreniminin desteklenmesi adına yapılan etkinlikler, öğrencilerin dili kullanabilmesi ve bunu eğlenerek yapmaları öğrenimlerini ve dile olan bakış açılarını olumlu yönde geliştirmek adına önemle üzerinde durduğumuz “Fun Fair” etkinliği öğrencilerin oyunlar oynayarak ve dili konuşarak geçirecekleri bir gün olarak planlanmıştır.

Kelime heceleme yarışması, İngilizce yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığı için öğrencilerin duydukları kelimeleri bakmadan hecelemeye çalışması ve bu konuda en az hata yaparak bunu yapması beklenir. “Spelling Bee” de öğrencinin kelimenin yazılışını, okunuşunu ve anlamını öğrenmesi amaçlanmaktadır. Yıl boynuca öğrenilen kelimelerin ödevler içerisinde “Spelling Bee” bölümü çalışması olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilerin bu kelimeleri çalışıp sınıf içerisindeki seçmelere katılmaları beklenir. Birinci olan öğrenci sınıfını finallerde temsil eder ve okul genelinde kelime heceleme ve öğrenme etkinliği gerçekleştirilmeye çalışılır.

İlkokulda ilk yıllar programını uygulayan ortaokulda İngilizce seviye sınıfları oluşturan Şahin okulları, İngilizce eğitim müfredatını oluştururken de kendine özgü kapsam ve sıralamalar belirleyerek yabancı dil eğitimini planlar. Bunun anlamı anaokulu 4+ yaştan lise sonuna kadar öğrencilerimizin tekrara düşmeden birbirini takip eden ve aynı zamanda Avrupa Dil çerçevesi standartlarına uygun bir İngilizce eğitimi alacak olmalarıdır. Tüm yabancı dil öğretmen kadromuzun bir araya gelerek oluşturduğu bu sistem sayesinde Şahin okulları yabancı dil eğitimi standartlaşmış ve kendine özgü bir hale gelmiştir. Programımız yıllar içerisinde gelişmeye açık olmakla birlikte bir öğretmenden başka bir öğretmene ve bir kitaptan başka bir kitaba farklılık göstermeyecek ve öğrencilerimizin yabancı dil eğitimi bir bütünlük arz edecektir. Bu sebeple hazırlanan Şahin Okullarına özgü İngilizce kapsam ve sıralamalar öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerinde büyün önem taşımaktadır.

Yıl içerisinde dil öğrenimi adına yapmış olduğumuz bütün çalışmaları dosyalanmaktadır. Bu çalışmaların her biri öğrenci ürünü olduğu için en kıymetli kazanımlardır. Portfolyo etkinlik günlerinde öğrenciler bu çalışmaları içerisinden tercih ettikleri çalışmaları İngilizce öğretmenleri eşliğinde sunmaktadırlar. Ayrıca yıl içerisinde öğrencinin neler öğrendiğini velilerin görebilmeleri adına yabancı dil öğretmeni eşliğinde ailelerinde izlediği bireysel mülakat yapılmaktadır.

Değerlendirme her alanda olduğu gibi İngilizcede de önem taşımaktadır. Her dönem 1 tane olmak koşuluyla gelişim raporları dönem sonlarında diğer alanlarla birlikte öğrencilere ve velilere sunulur. Bu raporlarda öğrencilerin dönem sonunda edinmiş olması gereken kazanımlar değerlendirilir. Dilek ve temenniler öğretmen notlarında yabancı dil öğretmeni tarafından kaleme alınır.

Dil Politikası

Language Policy

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.