Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Ortaokul

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 • Öğrenci Gelişim Takip Sistemi 
 • Koruyucu ve Önleyici Rehberlik Hizmetleri 
 • Bireysel Psikolojik Danışma Hizmetleri
 • Grupla Psikolojik Danışma Hizmetleri 
 • Ölçme ve Değerlendirme Envanterleri 
 • Akademik Sürecin Takibi 
 • Mesleki Yönlendirme 

Her çocuğun gelişimsel süreci ve ihtiyaçları farklıdır. Şahin Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bilişselduyuşsal ve psiko-motor alanları bir bütün olarak ele alan gelişimsel rehberlik anlayışına dayanırPsikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz;  her kademeyle alanında uzman bir psikolojik danışmanın ilgileneceği şekilde oluşturularak Türkiye’nin en geniş kadrolu PDR servislerinden biri olarak hizmet vermektedir.   

Biliyorsunuz ki başlangıçlar hepimiz için çok önemlidir. Ortaokula başlayan öğrencilerimiz ergenlik dönemiyle tanışmaya başlarlar. Çocukluktan ergenliğe geçiş, değişen fiziksel ve duygusal özellikler gibi faktörler bir araya geldiğinde çocuklar için farklı duygusal deneyimleri yaşayacakları bir dönem başlamış olur. Bu ortam çocuklar için bazen çok eğlenceli bazen de zorlayıcı olabilir. Ortaokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin kendini daha iyi tanımasına, anlamasına, ergenlik dönemi gelişim özelliklerinin farkında olmasına, ergenlik dönemine uyum sağlayabilmesine, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına, ilgi- yeteneklerinin farkına varmasına ve bu yeteneklere yönelik hedeflerini belirlemesine yönelik programlı ve sistematik bir yardım süreciyle hareket eder. 

PDR Servisimiz problem odaklı değil, tüm öğrencilere ulaşıp koruyucu ve önleyici bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Yapılan çalışmalar bu amaç doğrultusunda okul- aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır. Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve önleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde bu üçgenin en iyi şekilde kurulması ve yapılandırılması sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için çok önemlidir. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz, ortaokul çalışmalarını tüm bu sebeplerden dolayı gelişimsel bir bakış açısıyla yürüterek, 

 • Çocukların okul uyumuna yardım 
 • Bireysel farklılıkların takibi 
 • Çözüme yönelik grup rehberliği 
 • Gelişimsel rehberlik hizmetleri 
 • Mesleki Yönlendirme  
 • Akademik sürecin takibi 
 • Önleyici rehberlik hizmetleri 
 • Sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar ve rehberlik saati 
 • Ölçme ve Değerlendirme Envanterleri 
 • Sınav Kayagısı Ölçeği 
 • Burdon Dikkat Testi 
 • Benton Dikkat Testi 
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği 
 • Çoklu Zeka Envanteri 
 • Öğrenme Stilleri Envanteri 
 • Verimli Ders Çalışma Ölçeği 
 • Beier Cümle Tamamlama Testi 
 • Problem Tarama Envanteri 
 • Sosyometri 
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği 
 • Kent E.G.Y. Zeka Testi 
 • WISC-R Zeka Testi 

 

 • Okulumuz PDR biriminin tüm öğretmenlerle işbirliği içinde yürüttüğü Öğrenci Gelişim Takip Sistemi* 

 

olmak üzere on temel alanda hizmet vererek çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde kendini geliştirmesine destek olur. 

*Öğrenci Gelişim Takip Sistemi: Öğrencilerimizi, anasınıfından üniversite sürecine kadar her alanda takip edip destek olan bu sistem her kademenin psikolojik danışman/rehber öğretmeni liderliğinde tüm okul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile işbirliği içinde sistematik ve programlı bir şekilde ilerler. 

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.