Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

İlkokul

Ölçme Değerlendirme

  • Şahin Ölçme Değerlendirme Sistemi
  • IB - PYP Değerlendirme Politikası
  • Öğrenci Gelişim Takip Sistemi (ÖGTS)

Özel Şahin Okulları’nın Ölçme Değerlendirmeye Bakışı

Kurumumuz Şahin Ölçme Değerlendirme Sistemini kullanmaktadır. Şahin Okullarında ölçme ve değerlendirme işlemleri, bağımsız ve ayrı bir birim olan Şahin Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılmaktadır. Ayrı bir yönetimsel birimi olan ölçme değerlendirme sistemimiz, öğrencilerimize belirli bir eğitim öğretim sonucunda bilgilerin ne derece elde edildiğinin tespiti, kayıtlanması ve sonuçlarını paylaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Ayrıca öğrencinin aldığı tüm ders ve kazanımları için ölçümler yapar. İlkokul kademesine, öğrencilerimizin girmiş oldukları sınavlar sonucunda başarı sıralaması yapılmaz.

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği uygulanmaktadır. Buna göre 4. sınıftan itibaren iki ders saatinin üstünde okutulan tüm dersler için 3 yazılı sınav yapılır. Bunun yanı sıra, öğrencinin ders içerisindeki katılımının, ödev ve sorumluluk anlayışının değerlendirildiği ders içi performans notu verilir. Ortaokul öğrencileri istedikleri ders ya da derslerden bireysel veya grup çalışma şeklinde proje ödevi yaparlar ve bu değerlendirme de proje notu olarak karneye yansır.

Bunun yanı sıra; İlkokulumuzda, anasınıflarımızdan 4. Sınıfın sonuna kadar  uygulanan Uluslar arası Bakalorya (IB)- İlk Yıllar Programı (PYP) kapsamında oluşturulan Ölçme Değerlendirme Politikamıza göre; etkili ölçme-değerlendirme öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine imkân sunan ve öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecinde bir sonraki adımı planlamalarına yardımcı olan dönütler sağlar. Sorgulamanın neticesi kadar, sorgulama süreci de değerlendirilir. Farklı öğrenme şekilleri de göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca öğrenenlerin anladıklarını gösterebilmeleri için onlara farklı seçenekler sunar. Öğrenci gelişimini, daha dengeli bir şekilde görebilmek için, bir dizi ölçme-değerlendirme araç ve stratejileri kullanılır.

Şahin Okullarında bilginin ölçülmesinin yanı sıra; öğrencilerin tutum, ilgi ve becerilerinin ölçülüp değerlendirilmesini sağlayan Öğrenci Gelişim Takip Sistemi (ÖGTS) değerlendirme politikamızın bir diğer temelini oluşturmaktadır. Anasınıfından üniversite sürecine kadar her alanda takip edip destek olan bu sistem;  her kademenin psikolojik danışman/rehber öğretmeni liderliğinde tüm okul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile işbirliği içinde sistematik ve programlı bir şekilde ilerler

Şahin Okulları'nda ölçme ve değerlendirmeyle ilgili felsefe, uygulamalar ve ortak kararlar hakkında daha detaylı bilgi için okul olarak tüm velilerimize ve öğrencilerimize “İlkokul Ölçme ve Değerlendirme Politikası”nı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Image
Ölçme-Değerlendirme Politikası

Assessment Policy

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.