Ortaokul

Akademik Eğitim Politikası

  • 30 Yıllık Eğitim Tecrübesi
  • Haftada .. saat matematik, ... saat Fen, ... saat Türkçe dersi
  • Güçlü Kadro
  • Şahin Eğitim Sistemi
  • 7-8. Sınıflarda 6 Gün Eğitim
  • Birebir Etüt Çalışmaları 
  • Kendini İfade Etme
  • Akademik bilgi, alışkanlık kazanma ve disiplin
  • Dengeli eğitim dağılımı; spor, sanat, akademik, yabancı dil.
  • Mutlu ve Başarılı Birey

7. ve 8. sınıflara Cumartesi günleri 6. gün eğtimi yapılmaktadır.

Cumartesi günleri saat 14:00 a kadar akademik ders programı devam eder. 

Derslerde ve işlenen konularla ilgili testlerin çözülmesiyle öğrencilerin tatlı bir yarış ve rekabet içinde olmaları sağlanır. 

Özel Şahin Ortaokulu olarak en büyük amacımız; Milli Eğitim Temel Kanunu'nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde kendine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı, ülkesini ve milletini seven, laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine ve Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş gençler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğrenci merkezli bir yaklaşımla “tam öğrenmeyi” gerçekleştirerek etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı bireyler yetiştirme gayretindeyiz.

Özel Şahin Ortaokulu olarak öğrencilerimize kendilerini gerçekleştirme ortamları ve fırsatları oluşturmaktayız. Bu çerçevede öğrencilerimizin öz güveni gelişmiş, sorumluluk ve haklarının bilincinde, insani değerleri benimseyen ve yaşantısına yansıtan bireyler olarak yetişebilmeleri için uygun şartlar sağlamaktayız. Bunun sonucunda öğrencilerimiz; bireysel donanımının ve gereksinimlerinin farkında olarak doğru seçimler yapabilen ve kendilerine uygun/gerçekçi hedefler koyabilen ve hem kendileri hem de başkaları hakkında olumlu, gerçekçi ve tutarlı düşüncelere sahip, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedirler.

Öğrencilerimizin yürüttükleri ulusal-uluslararası projelerde ve sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda gösterdikleri üstün performans ile yıllardır katıldıkları sınavlarda elde ettikleri başarılar öğretim programlarımızın amacına ulaştığını gösteren unsurlardandır.

Sosyal, sportif, kültürel ve akademik alanlarda başarılı bireyler yetiştirirken kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlerin bilincinde olan insanlar yetiştirmenin gayretindeyiz. Bunun temel koşulu, öğrencinin değerlerini bilmesidir. Bu bağlamda değer bilinci kazandıran, olumlu davranış değişikliğine fırsat tanıyan, felsefi düşünme ve sorgulama etkinlikleri uygulamaktayız.

Şahin Ortaokulu olarak ‘‘düşünme, sorgulama ve uygulama’’ etkinliklerimizi her branş düzeyinde oluşturduğumuz kulüpler ile gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimiz kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda katıldıkları kulüplerde aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede grup çalışmasına adapte olarak yeteneklerini geliştirmekte ve sorumluluk bilinci kazanmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenmekten keyif almaları ve başarma duygusunu tatmak adına önce kendileri için çalışmaları, tüm bu alanlarda büyük başarılar elde etmelerini de beraberinde getirmiştir. Bizler uyguladığımız danışmanlık sistemi ile çocuklarımızı yakından takip ederek rehberlik servisi ile yapılan ortak çalışmalarla onların gelişim süreçlerini en iyi şekilde desteklemekteyiz. Bu noktada sağlıklı bir okul-veli-öğrenci iletişimi ve iş birliğini sağlamaktayız. Bunu sağlarken danışman öğretmen, branş öğretmenleri ve rehberlik servisi ile birlikte çalışmaktayız.

Her hafta tüm branş öğretmenleri, ilgili müdür yardımcıları ve rehber öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sınıfların genel durumu ve öğrencilerimizin bireysel gelişimleri hakkında değerlendirmeler yapmaktayız. Böylece öğrencilerimizin her alanda kendilerini gerçekleştirebilmeleri adına gerekli tedbir ve kararları alarak bunları uygulamaktayız.

Özel Şahin Ortaokulu olarak uyguladığımız bu eğitim politikaları ve yeniliklere açık tavrımız ile il genelindeki ve bölgemizdeki diğer kurumlara örnek olmakta, eğitim alanında yol gösterici konumumuzu devam ettirmenin gururunu yaşamaktayız.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Serdivan, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.