Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Şahin Okulları

Kırtasiye Listeleri

Kırtasiye Listesi Bilgilendirme Metni

Değerli Velimiz,

Okulumuz 35 yıllık bir eğitim kurumu olarak tüm faaliyetlerini planlı ve programlı olarak yapabilmesinin altında yatan en önemli temellerden biri eğitimi ilgilendiren her bir unsur  ile ilgili kendisine, öğrencisine ve velisine özgün geliştirdiği detaylı politikalardır (Eğitim İdaresi Politikası, Eğitim ve Öğretim Personeli Politikası, Eğitim ve Öğretim Programı Politikası, Dil Politikası, Sosyal Etkinlikler Politikası, Kayıt Kabul Politikası, Eğitim ve Öğretim Materyalleri Politikası, Servis Hizmetleri Politikası, Yemek Hizmetleri Politikası, Güvenlik Politikası, İletişim Politikası, Ölçme Değerlendirme Politikası, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Politikası, Okulun Genel İlkeleri Politikası, Spor ve Sanat Politikası). Kurumumuz politikalarını öğrenci ve veli profiline, bulunduğumuz coğrafyaya, fiziki alt yapısına, öğrenci ve veli beklentisine ve bu beklentilerin okulumuz hedeflerinin uygunluğuna özgün oluşturur. Ayrıca okulumuz ana ilkelerinden biri de politikalarımızın günün hızla değişen şartlarına süratle uyum sağlayacak şekilde güncellemektir. Yani başarı, tüm politikaların belli bir standarda ulaşması, size özgün olması ve sürekli güncellenmesi ile mümkündür. 

Bu mektubumuz siz değerli velilerimize bu yıl uyguladığımız Eğitim ve Öğretim Materyalleri Politikamız hakkında sık sorulan ve merak edilen konularla ilgili bilgi vermek amacı ile yazılmıştır. 

Okulumuzda eğitim ve öğretim materyalleri, Şahin Okulları Eğitim ve Öğretim Materyalleri Politikası izlenerek oluşturulan tüm ders içi ve ders dışı çalışma ve etkinlikleri kapsayan kaynaklardan oluşur. Bu kaynaklar kültür derslerinde kitap, defter, online eğitim kaynakları, dijital platformlar, okuma kitapları, deneme sınavları, uzman davetleri, şehir içi gezileri ve kırtasiye malzemelerini içerirken, sanat derslerinde kullanılan farklı türlerdeki boya, her türlü gerekli sanat malzemesi ve gerekli enstrümanları, sınıf ve zümreler olarak müfredat dışı etkinliklerde kullanılan malzemeleri ve kulüp faaliyetleri ve sosyal etkinlerde kullanılan malzemelerini de içine alır.  Ayrıca okulumuz laboratuvar malzemelerinin ve spor derslerinde (jimnastik, beden eğitimi, yüzme vb.) kullanılan ve tükenebilen spor malzemelerinin yanı sıra bayram ve kutlamalarda kullanılan malzemelerini de bu kapsam içine alır. 

Aşağıda fiyatlandırma içerisinde yer alan ürünlerin listesini ve birtakım uygulamalarımızın gerekçelerini bulabilirsiniz.

 

KAYNAKLAR

KİTAPLAR:

Şahin Okulları olarak öğretmenlerimizin titizlikle seçtikleri kaynaklar, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimiz için PYP (Primary Years Programme) programına, ortaokul ve lise öğrencilerimizin ise MEB müfredatına, ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık için uygundur. Kaynaklarımız piyasa yayınları, piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar, kurumumuza özel tasarlanmış yayınlar ve öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar olarak sıralanmaktadır.

 1. Piyasa yayınları: Piyasada bulunan herkesin ulaşabildiği yayın grubudur. 
 2. Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar: Piyasada ulaşılamayan özel olarak siparişle bastırılabilen profili daha yüksek yayın grubudur.
 3. Kurumumuza özel tasarlanmış yayınlar: Piyasada bulunmayan, kuruma özel olarak tasarlanan, içeriğine müdahale edilebilen yayın grubudur. Kalite olarak daha yüksek profilli ürünlerdir.
 4. Öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar: Her bir öğrenci için özel olarak tasarlanan ve içeriği tamamen öğrenciye özgün olan yayınlardır. Öğrencilerimizin eksiklerinin yapay zeka kullanılarak analiz edilmesi sonucunda her öğrencinin eksik konuları esas alınarak öğrenciye özel bireysel hazırlanan kaynaklardır. Hiçbir kitap diğeri ile benzerlik göstermez ve tamamen içerik ve zorluk derecesi olarak kişiye özgün ve özel basılır. 

YABANCI DİL KiTAPLARI:

Bu kaynaklar okulumuz için özel ithal edilmektedir ve piyasada tedarik edilememektedir. İngilizce kaynaklarımız okulumuz yabancı dil politikasına ve öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak öğrenciye özel oluşturulan şifre ile kullanıma açılır. Yabancı dil kaynaklarının içerisinde basılı ve dijital ders kitapları, basılı ve dijital okuma kitapları, test kitapları ve dijital platformlar yer alır. 

Ayrıca, öğrencilerimizin yabancı dil seviyelerine göre oluşturulmuş online sınıflar için de sınıfın yabancı dil seviyesine uygun basılı ve dijital kaynaklar kullanılır.

OKUMA KİTAPLARI:

Anaokulu/İlkokul: İlkokulumuzda uygulanan ilk yıllar programının (PYP) temel hedeflerinden biri öğrencileri PYP üniteleri ile bağlantılı çok sayıda araştırma ve okuma kitabı ile karşılaştırmaktır. Araştırma ve okuma kitapları öğrencinin özelinde, şube özelinde ve sınıf seviyesi özelinde muhtelif sayıda ayrı ayrı satın alınmaktadır. Bu sayede öğrenciler kendilerine özel alınan kitapların yanı sıra şube ve sınıf seviyesinde alınan kaynaklardan üniteleri ile bağlantı kurabilecekleri çok sayıda kitapla çalışma ve sorgulama yapma şansı yakalarlar. 

PYP üniteleri içerisinde planlı olarak okutulmasını hedeflediğimiz öğrenci özelinde alınan okuma kitapları sınıf öğretmenleri liderliğinde beceri gelişimini destekleyecek birçok strateji ile ders içerisinde işlenir ve yine birçok strateji ile çok yönlü değerlendirmesi yapılır. 

Ortaokul Kitap Okuma Politikası: Ortaokulda her sınıf düzeyinde Türkçe zümresi tarafından titizlikle seçilen okuma kitapları aylık olarak okutulur ve kitaplarla ilgili etkinlikler (kahraman analizi, kahraman canlandırılması vb.)  Yaratıcı Okur Yazarlık Dersi ve Türkçe derslerinde uygulanır.

YAPRAK TESTLER:

Konuyu pekiştirmek, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini ve öğrencilerimizin farklı soru tipleri ile karşılaşmalarını sağlamak amacıyla tüm branşlarda muhtelif sayıda olacak şekilde titizlikle seçilen  yaprak testlerin tamamı okulumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlardan oluşur.  Piyasada bu yayınlara ulaşmak mümkün değildir. 

DENEME VE TARAMA SINAVLARI:

Piyasada çok sayıda nitelikli ve niteliksiz sınav mevcuttur. Kurumumuz öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda içeriğe ve zorluk derecesine sahip sorular içeren kazanım bazlı sınavlar tedarik etmektedir. İhtiyaç duyulan zamanlarda özel sınav yazdırılmakta ve gerekirse bazı hazır sınavların sorularına müdahale edilerek sınavlar kendimize özgün hala getirilmektedir. Bu tarz sınavlar bizim için özel olarak bastırılmaktadır. Sınavlar kazanım bazlı ve ölçme değerlendirme temelli olarak uygulanır. Yapay zeka ile analiz edilir.

 

ONLİNE EĞİTİM KAYNAKLARI:

 Bireysel öğrencimize özel olarak oluşturularak öğrencimizin ders içi ve dışında kullanabildiği kaynaklardır. Öğrenciye özgü şifre ile kullanılırlar.

 

DİJİTAL PLATFORMLAR:

Şahin Bilgi Sistemi: Okulumuza özel profesyonel yazılımcılardan destek alınarak yazdırılmış programlardır. Her öğrenci oluşturulan bu programa, kendisine ait özel şifre ile giriş yaparak okul yaşamını destekleyen öğretmen mesajlarına, ödevlerine, etkinlik haberleri vb. gibi gerekli bilgilere ulaşır. Bu sistemle öğrenci, veli, öğretmen ve okul arasında bir iletişim ve bilgi ağı oluşur. Ayrıca ek sistemlerle görev, iş akış şemaları ve programlar yönetilir. Bu programlarla ölçme ve değerlendirmenin yanında ihtiyaç duyulan eylem planlarının da oluşumu sağlanır. 

Yapay Zeka Platformları (Ortaokul-Lise): Özel yapay zeka programlarından destek alınarak öğrencilerimizin ders bazında gelişmeye ihtiyacı olan alanları ve eksik kazanımları analiz edilir. Bu analizler sayesinde her öğrenciye özel kaynaklar oluşturulur. Kasım, sömestr, Nisan ve yaz tatillerinde öğrenciye bu kaynaklar teslim edilir. 

 

ÖĞRENCİYE ÖZEL YARDIMCI EĞİTİM VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ:

Sınıf seviyelerine göre çeşitliliği farklılaşan ve öğrencinin evde kullanabileceği temel kırtasiye malzemelerini içerir. Bu materyaller öğrencinin kendisine teslim edilir ve evine gönderilir.

 

SINIF YARDIMCI EĞİTİM VE ÖĞRETİM MATERYALLERİ:

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri öğrencilerimiz özelinde teslim edilmeksizin okulumuzda sınıflar bazında ilgili öğretmenleri kontrolünde kullanıma sunulmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf öğretmenleri, ingilizce öğretmenleri ve tüm branş öğretmenleri ile birlikte yaptıkları dersler esnasında her türlü etkinliğin yapımında ve sunumunda kullanılan malzemelerin tümünü içerir. 

Okulumuzca çok önemsenen bu uygulamanın amacı; bazı ortak kullanım malzemelerinin teker teker alınması yerine toplu alınması, böylece daha fazla çeşitliliğin sağlanması, gereksiz ürün israfının veya gereksiz masrafın önüne geçilmesini ve teminde aksaklıkların oluşması ve dolayısıyla eğitim aksamasının önüne geçilmesini sağlamaktır. Bu uygulamanın diğer bir sebebi ise öğrenciler arasında birliğin ve düzenin sağlaması ile öğrenciler arasında çıkabilecek çatışma ve ayrımcılığın önüne geçebilme çabasıdır.  

GÖRSEL SANATLAR MATERYALLERİ:

Görsel sanatlar malzemeleri öğrencilerimiz özelinde teslim edilmeksizin okulumuzda sınıflar bazında görsel sanatlar öğretmenleri kontrolünde kullanıma sunulmaktadır. 36 hafta boyunca uygulanan görsel sanatlar dersinde öğrencilerin yaratıcılıkları göz önünde bulundurularak planlanan her türlü sanat malzemesi atölyelerde bulundurulur. Öğrenciler gerekli malzemeleri ihtiyaçları doğrultusunda gerekli şekilde ve miktarda kullanılabilir. 

Okulumuz bireysel malzeme temini yapmamakta bunun yerine ortak kullanım sağlanmaktadır. Okulumuzca çok önemsenen bu uygulamanın amacı; bazı ortak kullanım malzemelerinin teker teker alınması yerine toplu alınması, daha fazla çeşitliliğin sağlanması, artık malzemenin azaltılarak gereksiz ürün israfının veya gereksiz masrafın önüne geçilmesi, öğrencinin eğitim sürecindeki malzeme tedariğindeki aksaklıkların ortadan kaldırılması, büyük malzemelerin taşınma ve zarar görmesinin engellenmesinin sağlanmasıdır. Bu uygulamanın diğer bir sebebi ise öğrenciler arasında birliğin ve düzenin sağlaması yine öğrenciler arasında çıkabilecek çatışma ve ayrımcılığın önüne geçebilme çabasıdır. Tüm bu malzemeler, yıl içerisinde öğrencilerimize kullanımına planlamaya paralel olarak muhtelif miktarda sunulmaktadır.

Anasınıfı 4 Yaş Grubu

KAYNAKLAR (4 YAŞ)

 

Kitaplar: 

 1. Okul öncesi eğitim kitabı: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Okul öncesi eğitim seti (12 parça): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil aktivite kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (16 adet): piyasa yayınları

 

Online eğitim kaynakları:

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları

 

Dijital platformlar

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri

Pritt, küt uçlu öğrenci makası, büyüteç (orta boy), çıtçıtlı dosya, sticker (gülen yüz- kalp- yıldız vb. Figürler), eva (1 paket simli, 1 paket simsiz), magazinlik, boya önlüğü, 4+1 gratis kalem, yazı tahtası, asetat kalemi, pastel boya, 12’li keçeli kalem, kalem kutu 4 gözlü, ince kurşun kalem (kalın üçgen ), tahta kalemi (siyah ya da mavi), sunum dosyası, 12li kuru  boya, suluboya fırçası, oynar göz (büyük)-orta-küçük boy, mum boya jumbo 12’li, nazar boncuğu, küçük hediye poşeti, bez veya tahta oyuncak, kalın dil çubuğu (renkli ve renksiz),kalemtraş. 

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Saplı bayrak, ipli bayrak, masa kalemtıraşı, kumaş boyası, sulu boya su kabı, martenişka ipi, ataç, renkli raptiye, koli bandı, çift taraflı band, ahşap mandal, graft kağıt, toplu iğne, masa raptiye, delgeç-şekilli delgeç seti, şekilli makas, yazı tahtası silgisi, flipchart, küre, takvim, misina 10 m, akıl oyunları, ahşap bloklar, oyun hamuru, traş köpüğü, balon, parmak boyası, keçeli boya, kırmızı ve mavi elektrik bandı, hulahop, A4 kağıdı, renkli a4, oluklu karton (her renkten), bebek kolonyası, akrilik taşlar 80li (siyah-beyaz), patafiks, renkli fon kartonu, fotoblok 50*71 siyah, her renk sim, her renk ve farklı şekillerde boncuk, köpük tabak, köpük bardak, çeşitli renkte ve farklı boyutlarda kurdela, pamuk, damlalıklı gıda boyası, decor textıle, metalik boya, silikon tabancası, silikon uç, tüy, pipet (100'lü), pon pon tüm boylar

 

Görsel sanatlar materyalleri: 

25x35 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, karton maske, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, oynayan göz, renkli şönil, tüy, stick yapıştırıcı, 40x40 kompozit tuval,A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, 4 ve 7 numara akrilik boya fırçası, dil çubuğu renkli, dil çubuğu,35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  ponpon fırça, silgi, parmak boyası, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, renkli mandal,stiker, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, oyun hamuru, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, kinetik kum, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, anahtarlık aparatı,silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

Anasınıfı 5 Yaş Grubu

KAYNAKLAR (5 YAŞ)

 

Kitaplar: 

 1. Okul öncesi eğitim seti:Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Okul öncesi eğitim kitabı: Piyasa yayınları

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil aktivite kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (52 adet): piyasa yayınları

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları

 

Dijital platformlar

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri

Pritt, küt uçlu yaylı korumalı öğrenci makası, çıtçıtlı dosya, sticker (gülen yüz- kalp- yıldız vb. Figürler), eva (1 paket simli, 1 paket simsiz), magazinlik, boya önlüğü, 4+1 gratis kalem, yazı tahtası, asetat kalemi, pastel boya, 12’li keçeli kalem, kalem kutu, ince kurşun kalem (kalın üçgen), tahta kalemi (siyah ya da mavi), sunum dosyası, 12li kuru boya, suluboya fırçası, oynar göz (büyük)-orta-küçük boy, mum boya jumbo 12’li, nazar boncuğu, küçük hediye poşeti, bez veya tahta oyuncak, kalın dil çubuğu (renkli ve renksiz), kalemtıraş. A4 kâğıdı, renkli A4, kil renkli,

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Saplı bayrak, ipli bayrak, masa kalemtıraşı, kumaş boyası, sulu boya su kabı, martenişka ipi, ataç, renkli raptiye, koli bandı, çift taraflı band, ahşap mandal, graft kağıt, toplu iğne, masa raptiye, delgeç-şekilli delgeç seti, şekilli makas, yazı tahtası silgisi, flipchart, küre, takvim, misina 10 m, akıl oyunları, ahşap bloklar, oyun hamuru, traş köpüğü, balon, parmak boyası, keçeli boya, kırmızı ve mavi elektrik bandı, hulahop, A4 kağıdı, renkli a4, oluklu karton (her renkten), bebek kolonyası, akrilik taşlar 80li (siyah-beyaz), patafiks, renkli fon kartonu, fotoblok 50*71 siyah, her renk sim, her renk ve farklı şekillerde boncuk, köpük tabak, köpük bardak, çeşitli renkte ve farklı boyutlarda kurdela, pamuk, damlalıklı gıda boyası, decor textıle, metalik boya, silikon tabancası, silikon uç, tüy, pipet (100'lü), pon pon tüm boylar

 

Görsel sanatlar materyalleri:

25x35 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, karton maske, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, oynayan göz, renkli şönil, tüy, stick yapıştırıcı, 40x40 kompozit tuval,A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, 4 ve 7 numara akrilik boya fırçası, dil çubuğu renkli, dil çubuğu,35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  ponpon fırça, silgi, parmak boyası, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, renkli mandal,stiker, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, oyun hamuru, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, kinetik kum, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, anahtarlık aparatı,silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

1. Sınıf

KAYNAKLAR  (1. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Tüm dersler eğitim seti (2 set): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Etkinlik kitabı: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil beceri kitabı: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Yabancı dil ana ders aktivite kitabı: kurumumuza özel tasarlanmış yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (3 adet): piyasa yayınları
 3. Okuma kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

 

Dijital platformlar

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri

 

Yumuşak siyah kurşun kalem, yumuşak kırmızı kurşun kalem, kutulu kalemtraş, silgi, 80 yapraklı kareli harita metot büyük boy defter /plastik kapak zımbalı defter, 2 adet 80 yapraklı çizgili büyük boy harita metot defter, 40 yapraklı ilk yazma defteri, 40 yaprak müzik defteri, çıtçıtlı dosya, stick yapıştırıcı, 12'li kuru boya kalemi,12'li keçeli boya kalemi, cetvel ,abaküs, 6’lı oyun hamuru, kalem tutamağı.

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Hazır etiket ,küçük boy renkli top, karışık renkli balon, kar spreyi, konfeti,koli bandı,patafix,stick yapıştırıcı ,yapışkanlı not kağıdı ,beyaz/siyah fotoblok,mandal,koli bandı, renkli karton,A4 pvc,A3 pvc,simli eva (yapışkansız),eva (yapışkansız),büyük boy sarı simli karton,10'lu renkli keçe,masa raptiyesi,kırmızı kurdele,şeffaf misina, paket lastiği,beyaz karton,A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt,patafiks, selo bant (para bantı ),ince uçlu keçeli kalem ,kalın uçlu keçeli kalem şeffaf dosya (föy),flipchart kağıdı ,A4 fotokopi kağıdı, mavi marker kalem,kırmızı marker kalem,siyah marker kalem,kağıt bardak, 20 cmx11 cm ipli türk bayrağı,orta boy çubuklu türk bayrağı

 

Görsel sanatlar materyalleri:

25x35 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, karton maske, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, oynayan göz, renkli şönil, tüy, stick yapıştırıcı, 40x40 kompozit tuval,A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, 4 ve 7 numara akrilik boya fırçası, dil çubuğu renkli, dil çubuğu,35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  ponpon fırça, silgi, parmak boyası, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, renkli mandal,stiker, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, oyun hamuru, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, kinetik kum, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, anahtarlık aparatı,silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

2. Sınıf

KAYNAKLAR (2. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Türkçe fasikül: kurumumuza özel tasarlanmış yayınlar
 2. Matematik fasikül: kurumumuza özel tasarlanmış yayınlar
 3. Hayat bilgisi fasikül: kurumumuza özel tasarlanmış yayınlar
 4. Çalışma alıştırma kitabı (5 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Öğrenme kitabı (5 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Okuma anlama çalışmaları: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Tüm dersler soru bankası: Piyasa yayınları

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil beceri kitabı: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitap seti (3 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (3 adet): piyasa yayınları
 3. Okuma kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

 

Dijital platformlar

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri

Kalemtraş, yumuşak siyah kurşun kalem, yumuşak kırmızı kurşun kalem, silgi, 80 yapraklı kareli harita metot büyük boy defter /plastik kapak zımbalı defter, 2 tane 40 yapraklı çizgili  büyük boy harita metot defter / plastik kapak zımbalı defter, 2 tane 60 yapraklı çizgili  büyük boy harita metod defter / plastik kapak zımbalı defter , stick yapıştırıcı,12'li kuru boya kalemi, 12'li keçeli boya kalemi, çıtçıtlı dosya, ödev defteri,prit. 

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:


Hazır etiket ,küçük boy renkli top, sarı balon, siyah balon, karışık renkli balon, kar spreyi, konfeti,koli bandı,patafix,stick yapıştırıcı ,yapışkanlı not kağıdı ,beyaz/siyah fotoblok,mandal,koli bandı, renkli karton,A4 pvc,A3 pvc,simli eva (yapışkansız),eva (yapışkansız),büyük boy sarı simli karton,10'lu renkli keçe,masa raptiyesi,kırmızı kurdele,şeffaf misina, paket lastiği,beyaz karton,A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt,patafiks, selo bant (para bantı ),ince uçlu keçeli kalem ,kalın uçlu keçeli kalem şeffaf dosya (föy),flipchart kağıdı ,A4 fotokopi kağıdı, mavi marker kalem,kırmızı marker kalem,siyah marker kalem,kağıt bardak, 20 cmx11 cm ipli türk bayrağı,orta boy çubuklu türk bayrağı

 

Görsel sanatlar materyalleri:

25x35 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, karton maske, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, oynayan göz, renkli şönil, tüy, stick yapıştırıcı, 40x40 kompozit tuval,A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, 4 ve 7 numara akrilik boya fırçası, dil çubuğu renkli, dil çubuğu,35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  ponpon fırça, silgi, parmak boyası, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, renkli mandal,stiker, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, oyun hamuru, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, kinetik kum, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, anahtarlık aparatı,silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

3. Sınıf

KAYNAKLAR (3. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Türkçe-Matematik-Hayat Bilgisi- Fen Bilimleri fasikül setleri: kurumumuza özel tasarlanmış yayınlar
 2. Soru bankası (2 adet): piyasa yayınlar
 3. Soru bankası (3 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınları
 4. Çalışma Alıştırma Kitabı (5 Adet):Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınları
 5. Atasözleri ve deyimler çalışma alıştırma kitabı (2 adet): Piyasa yayını

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil beceri kitabı: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitap seti (3 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı seti (4 adet): piyasa yayınları
 3. Okuma kitabı (8 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

 

Dijital platformlar

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Yumuşak siyah kurşun kalem, yumuşak kırmızı kurşun kalem, kutulu kalemtıraş, silgi, 40 yapraklı kareli harita metot büyük boy defter /plastik kapak zımbalı defter, 2 tane 40 yapraklı çizgili büyük boy harita metot defter, 60 yapraklı çizgili  büyük boy harita metot defter, 60 yapraklı kareli büyük boy harita metot defter, çıtçıtlı dosya, stick yapıştırıcı, 12'li kuru boya kalemi,12'li keçeli boya kalemi, cetvel seti,

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Hazır etiket ,küçük boy renkli top, sarı balon, siyah balon, karışık renkli balon, kar spreyi, konfeti,koli bandı,patafix,stick yapıştırıcı ,yapışkanlı not kağıdı ,beyaz/siyah fotoblok,mandal,koli bandı, renkli karton,A4 pvc,A3 pvc,simli eva (yapışkansız),eva (yapışkansız),büyük boy sarı simli karton,10'lu renkli keçe,masa raptiyesi,kırmızı kurdele,şeffaf misina, paket lastiği,beyaz karton,A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt,patafiks, selo bant (para bantı ),ince uçlu keçeli kalem ,kalın uçlu keçeli kalem şeffaf dosya (föy),flipchart kağıdı ,A4 fotokopi kağıdı, mavi marker kalem,kırmızı marker kalem,siyah marker kalem,kağıt bardak, 20 cmx11 cm ipli türk bayrağı,orta boy çubuklu türk bayrağı

 

Görsel sanatlar materyalleri:

25x35 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, karton maske, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, oynayan göz, renkli şönil, tüy, stick yapıştırıcı, 40x40 kompozit tuval,A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, 4 ve 7 numara akrilik boya fırçası, dil çubuğu renkli, dil çubuğu,35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  ponpon fırça, silgi, parmak boyası, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, renkli mandal,stiker, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, oyun hamuru, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, kinetik kum, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, anahtarlık aparatı,silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

4. Sınıf

KAYNAKLAR (4. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Türkçe-Matematik-Sosyal Bilgiler - Fen Bilimleri fasikül setleri: Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Soru bankası (5 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Deneme Seti: piyasa yayınları

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar 1. Yabancı dil beceri kitabı (2 adet): Piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitap setleri (10’ar kitap, 2’şer adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı setleri (3 adet): piyasa yayınları

 

Deneme ve tarama sınavları:

Deneme ve Tarama Sınavları

4. sınıflarda

5. sınıflarda

6. sınıflarda

7. sınıflarda

8. sınıflarda

9. sınıflarda

10. sınıflarda

11. sınıflarda

12. sınıflarda 

ADET SAYISI

4

20

20

40

65

50

50

70

125

 

Online eğitim kaynakları:

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

 

Dijital platformlar:

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri

Kalemtıraş, yumuşak siyah kurşun kalem, yumuşak kırmızı kurşun kalem, 60 yapraklı kareli harita metot büyük boy defter, 80 yapraklı çizgili büyük boy harita metot defter, 80 yapraklı kareli harita metot büyük boy defter, 60 yapraklı çizgili büyük boy harita metot defter, 40 yapraklı çizgili büyük boy harita metot defter, stick yapıştırıcı, çıtçıtlı dosya, 12 ‘li kuru boya.

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Hazır etiket ,küçük boy renkli top, sarı balon, siyah balon, karışık renkli balon, kar spreyi, konfeti,koli bandı,patafix,stick yapıştırıcı ,yapışkanlı not kağıdı ,beyaz/siyah fotoblok,mandal,koli bandı, renkli karton,A4 pvc,A3 pvc,simli eva (yapışkansız),eva (yapışkansız),büyük boy sarı simli karton,10'lu renkli keçe,masa raptiyesi,kırmızı kurdele,şeffaf misina, paket lastiği,beyaz karton,A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt,patafiks, selo bant (para bantı ),ince uçlu keçeli kalem ,kalın uçlu keçeli kalem şeffaf dosya (föy),flipchart kağıdı ,A4 fotokopi kağıdı, mavi marker kalem,kırmızı marker kalem,siyah marker kalem,kağıt bardak, 20 cmx11 cm ipli türk bayrağı,orta boy çubuklu türk bayrağı

 

Görsel sanatlar materyalleri:

25x35 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, karton maske, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, oynayan göz, renkli şönil, tüy, stick yapıştırıcı, 40x40 kompozit tuval,A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, 4 ve 7 numara akrilik boya fırçası, dil çubuğu renkli, dil çubuğu,35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  ponpon fırça, silgi, parmak boyası, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, renkli mandal,stiker, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, oyun hamuru, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, kinetik kum, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, anahtarlık aparatı,silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

5. Sınıf

KAYNAKLAR (5. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel fasikül (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 1. Din kültürü eğitim seti: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Din kültürü soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Fen bilimleri ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Fen bilimleri soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Sosyal bilgiler ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Sosyal bilgiler soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Türkçe akıllı defter: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Türkçe soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Matematik ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Matematik soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Türkçe muhakeme kitabı: piyasa yayınları
 12. Türkçe deneme kitabı: piyasa yayınları
 13. Matematik soru bankası: piyasa yayınları

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil soru bankası (3 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil soru bankası (2 adet): piyasa yayınları
 3. Yabancı dil ana ders kitabı (4 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (5 adet): piyasa yayınları

 

Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

5. Sınıflar

6. Sınıflar

7. Sınıflar

8. Sınıflar

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

12

12

12

12

 

 

 

 

Deneme ve tarama sınavları:

Deneme ve Tarama Sınavları

4. sınıflar

5. sınıflar

6. sınıflar

7. sınıflar

8. sınıflar

ADET SAYISI

4

20

20

40

65

 

Online eğitim kaynakları:

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

 

Dijital platformlar

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası
 4. Yapay Zeka Platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Coğrafya atlası, Kareli büyük boy 40 yaprak defter, Kareli büyük boy 40 yaprak defter, 40 yaprak kareli büyük boy harita metot defter, Çizgili 80 yp defter, Kareli 60 yp defter, 40 yaprak cizgili buyuk boy defter, Çizgili 40 yapraklı defter

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

A4 fotokopi kağıdı, koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıdı, beyaz/siyah fotoblok, A4 pvc, A3 pvc, kırmızı kurdela, şeffaf misina, paket lastiği, beyaz karton, A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt, patafiks, selo bant (para bantı ), ince uçlu keçeli kalem, kalın uçlu keçeli kalem, 100'lü şeffaf dosya (föy), mavi marker kalem, kırmızı marker kalem, siyah marker kalem, simli eva (yapışkansız),20cmx11 cm ipli Türk bayrağı, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 adet 50x70 renkli karton

 

Görsel sanatlar materyalleri:

35x50 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, stick yapıştırıcı, 35x50 kompozit tuval, 50x70  kompozit tuval, A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, akrilik boya fırça seti 5’li , dil çubuğu, kuru kalem boya, keçeli kalem boya, öğrenci makası yaylı korumalı, 35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  silgi, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, daksil, her renkte dolum mürekkebi, tahta mandal, 50x70 beyaz sulu boya kağıdı(220 gr.), boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, tutkal, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  suluboya kartonu, her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, ip tutkalı, ahşap tutkalı, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, marteniçka şans ipi, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk pul, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

6. Sınıf

KAYNAKLAR (6. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel fasikül (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Din Kültürü Soru Bankası: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Din Kültürü Akıllı Defter: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Fen Bilgisi Soru Bankası: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Fen Bilimleri Soru Bankası: piyasa yayınları
 6. Fen bilgisi Akıllı Defter: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Sosyal Bilgiler Ders Kitabı: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Sosyal Bilgiler Soru Bankası: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Türkçe Soru Bankası: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Matematik Soru Bankası(2 adet): piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Matematik Ders Kitabı: piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Türkçe ders Kitabı: piyasa yayınları
 13. Türkçe deneme kitabı: piyasa yayınları
 14. Türkçe akıllı defter: piyasa yayınları

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı Dil Soru Bankası (2 adet) piyasada bulunmayan özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı Dil Soru Bankası (3 adet): piyasa yayınları
 3. Yabancı dil ana ders kitabı (3 adet):

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (5 adet): piyasa yayınları

 

Yaprak testler:

 

YAPRAK TEST ADET SAYISI

5. Sınıflar

6. Sınıflar

7. Sınıflar

8. Sınıflar

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

12

12

12

12

 

Deneme ve tarama sınavları:

 

Deneme ve Tarama Sınavları

4. sınıflar

5. sınıflar

6. sınıflar

7. sınıflar

8. sınıflar

ADET SAYISI

4

20

20

40

65

 

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

Dijital platformlar

 1. Şahin Bilgi Sistemi
 2. K12 Destekli OGTS
 3. Şahin Pusulası
 4. Yapay Zeka Platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Kareli büyük boy 40 yaprak defter (3 adet), Çizgili 80 yp defter, Kareli 80 yp defter, 60 yaprak cizgili buyuk boy defter, Çizgili 40 yapraklı defter

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

A4 fotokopi kağıdı, koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıdı, beyaz/siyah fotoblok, A4 pvc, A3 pvc, kırmızı kurdela, şeffaf misina, paket lastiği, beyaz karton, A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt, patafiks, selo bant (para bantı ), ince uçlu keçeli kalem, kalın uçlu keçeli kalem, 100'lü şeffaf dosya (föy), mavi marker kalem, kırmızı marker kalem, siyah marker kalem, simli eva (yapışkansız),20cmx11 cm ipli Türk bayrağı, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 adet 50x70 renkli karton

 

Görsel sanatlar materyalleri:

35x50 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, stick yapıştırıcı, 35x50 kompozit tuval, 50x70  kompozit tuval, A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, akrilik boya fırça seti 5’li , dil çubuğu, kuru kalem boya, keçeli kalem boya, öğrenci makası yaylı korumalı, 35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  silgi, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, daksil, her renkte dolum mürekkebi, tahta mandal, 50x70 beyaz sulu boya kağıdı(220 gr.), boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, tutkal, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  suluboya kartonu, her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, ip tutkalı, ahşap tutkalı, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, marteniçka şans ipi, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk pul, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

7. Sınıf

KAYNAKLAR (7. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel fasikül (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Din kültürü       soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Din kültürü       akıllı defter: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Fen bilimleri     soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Sosyal bilgiler soru bankası (2 adet) : piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Türkçe soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Matematik        ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Matematik        soru bankası ( 3 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Fen bilimleri soru bankası (2 adet): piyasa yayını
 10. Fen bilimleri akıllı defter: piyasa yayını
 11. Fen bilimleri deneme kitabı: piyasa yayını
 12. Sosyal bilgiler soru bankası: piyasa yayını
 13. Sosyal bilgiler akıllı defter: piyasa yayını
 14. Türkçe akıllı defter: piyasa yayını
 15. Türkçe mantık kitabı: piyasa yayını
 16. Türkçe  deneme kitabı: piyasa yayını
 17. Matematik soru bankası: piyasa yayını

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil soru bankası (3 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil soru bankası (2 adet): piyasa yayını
 3. Yabancı dil ana ders kitapları (3 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Okuma kitapları:

 1. Yazar etkinlikli okuma kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (5 adet): piyasa yayınları

 

Yaprak testler:

 

YAPRAK TEST ADET SAYISI

5. Sınıflar

6. Sınıflar

7. Sınıflar

8. Sınıflar

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

12

12

12

12

 

 

 

 

Deneme ve tarama sınavları:

Deneme ve Tarama Sınavları

4. sınıflar

5. sınıflar

6. sınıflar

7. sınıflar

8. sınıflar

ADET SAYISI

4

20

20

40

65

 

Online eğitim kaynakları:

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

 

Dijital platformlar

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli ogts
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri

Kareli büyük boy 40 yaprak defter (3 adet), çizgili 80 yp defter, kareli 80 yp defter,60 yaprak cizgili buyuk boy defter, çizgili 40 yapraklı defter

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

A4 fotokopi kağıdı, koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıdı, beyaz/siyah fotoblok, A4 pvc, A3 pvc, kırmızı kurdela, şeffaf misina, paket lastiği, beyaz karton, A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt, patafiks, selo bant (para bantı ), ince uçlu keçeli kalem, kalın uçlu keçeli kalem, 100'lü şeffaf dosya (föy), mavi marker kalem, kırmızı marker kalem, siyah marker kalem, simli eva (yapışkansız),20cmx11 cm ipli Türk bayrağı, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 adet 50x70 renkli karton

 

Görsel sanatlar materyalleri:

35x50 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, stick yapıştırıcı, 35x50 kompozit tuval, 50x70  kompozit tuval, A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, akrilik boya fırça seti 5’li , dil çubuğu, kuru kalem boya, keçeli kalem boya, öğrenci makası yaylı korumalı, 35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  silgi, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, daksil, her renkte dolum mürekkebi, tahta mandal, 50x70 beyaz sulu boya kağıdı(220 gr.), boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, tutkal, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  suluboya kartonu, her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, ip tutkalı, ahşap tutkalı, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, marteniçka şans ipi, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk pul, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

8. Sınıf

KAYNAKLAR (8. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel kitap (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Din kültürüsoru bankası( 2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Din kültürü       ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Fen bilimleri     ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Fen bilimleri     soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Tc inkılap tarihi ve atatürkçülük soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Tc inkılap tarihi ve atatürkçülük akıllı defter: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Türkçe ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Türkçe soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Matematik        ders kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Matematik        soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Din kültürü       deneme kitabı: piyasa yayınları
 13. Fen bilimleri deneme kitabı: piyasa yayınları 
 14. Fen bilimleri soru bankası (3 adet): piyasa yayınları
 15. Fen bilimleri deneme: piyasa yayınları
 16. Tc inkılap tarihi ve atatürkçülük deneme kitabı: piyasa yayınları
 17. Tc inkılap tarihi ve atatürkçülük soru bankası: piyasa yayınları
 18. Türkçe soru bankası: piyasa yayınları
 19. Türkçe  deneme kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 20. Matematik soru bankası: piyasa yayınları
 21. Matematik deneme kitabı (2 adet): piyasa yayınları

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı Dil soru bankası (4 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 2. Yabancı dil soru bankası (4 adet): piyasa yayınları
 3. Yabancı dil deneme kitabı (2 adet): piyasa yayınları

 

Okuma kitapları: 1. Yazar etkinlikli okuma kitabı (2 adet): piyasa yayınları
 2. Okuma kitabı (4 adet): piyasa yayınları

 

 

 

 

 

Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

5. Sınıflar

6. Sınıflar

7. Sınıflar

8. Sınıflar

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

12

12

12

12Deneme ve tarama sınavları:

DENEME VE TARAMA SINAVLARI

4. sınıflar

5. sınıflar

6. sınıflar

7. sınıflar

8. sınıflar

ADET SAYISI

4

20

20

40

65

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları

 

Dijital platformlar

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli ogts
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Öğrenciye özel yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri

 

Ürün dosyası 100'lü (sunum dosyası), Kareli büyük boy 40 yaprak defter, 120 yaprak kareli büyük boy harita metot defter, Çizgili 100 yp defter, Kareli 120 yp defter, Kareli büyük boy 40 yaprak, 60 yaprak cizgili buyuk boy defter

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

A4 fotokopi kağıdı, koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıdı, beyaz/siyah fotoblok, A4 pvc, A3 pvc, kırmızı kurdela, şeffaf misina, paket lastiği, beyaz karton, A4 çizgili renkli kağıt, A4 çizgisiz renkli kağıt, patafiks, selo bant (para bantı ), ince uçlu keçeli kalem, kalın uçlu keçeli kalem, 100'lü şeffaf dosya (föy), mavi marker kalem, kırmızı marker kalem, siyah marker kalem, simli eva (yapışkansız),20cmx11 cm ipli Türk bayrağı, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 adet 50x70 renkli karton

 

9. Sınıf

KAYNAKLAR (9. SINIF)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel fasikül (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Kişiye özel kitap: öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 3. Tarih    konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Tarih    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Fizik    konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Fizik    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Coğrafya          soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Coğrafya          konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Matematik        soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Matematik        konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Kimya  konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Kimya  soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 13. Biyoloji konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 14. Biyoloji soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 15. Türk dili ve edebiyatı    konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 16. Türk dili ve edebiyatı    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 17. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 18. Fizik soru bankası: piyasa yayınları
 19. Matematik soru bankası: piyasa yayınları
 20. Kimya soru bankası: piyasa yayınları

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı (3 adet) piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

9. Sınıflar

10. Sınıflar

11. Sınıflar  Eşit Ağırlık

11. Sınıflar Sayısal

12. Sınıf Eşit Ağırlık

12. Sınıf Sayısal

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

17

21

23

25

30

39

 

 

Deneme ve tarama sınavları:

DENEME VE TARAMA SINAVLARI

9. sınıflar

10. sınıflar

11. sınıflar

12. sınıflar

ADET SAYISI

50

50

70

125

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

Dijital platformlar:

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli OGTS
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Tahta silgisi, Her renkten renkli fon kartonu, tahta kalemi (farklı renklerde), tahta kalemi mürekkebi (farklı renklerde), A4 kağıdı, Kartuş, Koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıtları, renkli karton büyük boy, simli karton büyük boy, paket lastiği, beyaz karton, a4 çizgili renksiz kağıt, a4 çizgili renkli kağıt, her renkten ince uçlu keçeli kalem, 100’lü şeffaf dosya, mavi, kırmızı, siyah marker kalem, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 cm ipli Türk Bayrağı, zımba makinası, zımba teli. 

 

Görsel sanatlar materyalleri:

35x50 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, stick yapıştırıcı, 35x50 kompozit tuval, 50x70  kompozit tuval, A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, akrilik boya fırça seti 5’li , dil çubuğu, kuru kalem boya, keçeli kalem boya, öğrenci makası yaylı korumalı, 35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  silgi, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, daksil, her renkte dolum mürekkebi, tahta mandal, 50x70 beyaz sulu boya kağıdı(220 gr.), boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, tutkal, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  suluboya kartonu, her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, ip tutkalı, ahşap tutkalı, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, marteniçka şans ipi, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk pul, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

10. Sınıf

KAYNAKLAR (10. SINIF)

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel fasikül (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Kişiye özel kitap: öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 3. Fizik    konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Fizik soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Coğrafya soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Coğrafya konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Matematik        soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Matematik konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Kimya  konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Kimya  soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Biyoloji konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Biyoloji soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 13. Türk dili ve edebiyatı    konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 14. Türk dili ve edebiyatı    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 15. Tarih    konu anlatım kitabı ( 2 adet ): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 16. Tarih    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 17. Felsefe konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 18. Felsefe soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 19. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 20. Fizik soru bankası: piyasa yayını
 21. Matematik soru bankası: piyasa yayını
 22. Kimya soru bankası: piyasa yayını

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil ana ders kitabı (3 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar 

 

Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

9. Sınıflar

10. Sınıflar

11. Sınıflar  Eşit Ağırlık

11. Sınıflar Sayısal

12. Sınıf Eşit Ağırlık

12. Sınıf Sayısal

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

17

21

23

25

30

39

 

Deneme ve tarama sınavları:

DENEME VE TARAMA SINAVLARI

9. sınıflar

10. sınıflar

11. sınıflar

12. sınıflar

ADET SAYISI

50

50

70

125

 

Online eğitim kaynakları:

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları
 2. Yabancı dil dijital kütüphane

 

Dijital platformlar

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli OGTS
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Tahta silgisi, Her renkten renkli fon kartonu, tahta kalemi (farklı renklerde), tahta kalemi mürekkebi (farklı renklerde), A4 kağıdı, Kartuş, Koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıtları, renkli karton büyük boy, simli karton büyük boy, paket lastiği, beyaz karton, a4 çizgili renksiz kağıt, a4 çizgili renkli kağıt, her renkten ince uçlu keçeli kalem, 100’lü şeffaf dosya, mavi, kırmızı, siyah marker kalem, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 cm ipli Türk Bayrağı, zımba makinası, zımba teli. 

 

Görsel sanatlar materyalleri:

35x50 cm resim defteri, pritt, 35x50 cm suluboya kağıdı,35x50 cm düz resim kağıdı(180 gr.), beyaz sanat kili, kahverengi sanat kili, 50x70 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 beyaz 5mm fotoblok, 50x30 siyah 5mm fotoblok,50x70 siyah 5mm fotoblok, sulu boya, her renkten ince uçlu keçeli kalem boya, her renkten kalın uçlu keçeli kalem boya, renkli kuru boya, pastel boya, sihirli kağıt, 50x70 fon kartonu, 35x50 fon kartonu, 25x30 fon kartonu, stick yapıştırıcı, 35x50 kompozit tuval, 50x70  kompozit tuval, A4 renkli elişi kağıdı, renkli keçe seti(yapışkansız), renkli keçe seti(yapışkanlı), her renk akrilik boya, A4 Kağıt, akrilik boya fırça seti 5’li , dil çubuğu, kuru kalem boya, keçeli kalem boya, öğrenci makası yaylı korumalı, 35x35 arkadan zımbalı tuval, boya koymak için plastik kaplar, A4 çizgisiz renkli kağıt,  silgi, ebru kiti, kumaş boyası, maskeleme bandı, tırtıklı makas, her renkte simli tükenmez kalem, her renk marker kalem, boncuk boyası, simli fon kağıdı, krapon kağıdı, daksil, her renkte dolum mürekkebi, tahta mandal, 50x70 beyaz sulu boya kağıdı(220 gr.), boyutlu boncuk boya (metalik/simli),kalemtraş, tutkal, şeffaf tutkal, renkli krepon kağıdı, dokulu renkli karton, büyük boy yapışkansız renkli simli eva, büyük boy yapışkansız renkli simsiz eva, her renkte sim, renkli tebeşir, sulandıralabilir renkli kalem,  ahşap boyası, metalik boya,  suluboya kartonu, her renkten pilot kalem, toz pastel, sulu boya bağlayıcı binder, 2b-3b-4b-5b- dereceli resim kalemi, suluboya fırça seti, yağlı renkli kalem, tekstil kalemi, kömür boya kalemi, kağıt ip, yüz boyası, büyük boy yapışkanlı renkli simli eva, büyük boy yapışkanlı renkli simsiz eva, origami kağıdı, uçurtma kağıdı, ahşap kütük, renkli pul, model hamuru, toz sim yapıştırıcısı, rafya, renkli boncuk, elişi kağıdı, alçı şekillendirme kiti, kum boncuk, siyah fon kağıdı,  boş kasnak, ahşap boncuklar, ip tutkalı, ahşap tutkalı, mat ve parlak vernik,cam boya,taş boyama etkinliği için beyaz oval yası taşlar, sünger, palet, silikon epoksi kalıpları hayvan figürü,artık sabunlar, silikon sabun kalıpları, yün ip (kalın), karbon kağıdı, parşömen kağıdı, mukavva, muhtelif renkte ve ebatta kumaşlar, MDF kaide, çöp şiş, pipet, asetat kağıdı,  tahta karıştırıcı, elyaf, pamuk, marteniçka şans ipi, batik boyası, beyaz patiska, ahşap mandala kiti, simit strafor, kalın renkli strafor, strafor top, her renk pul, her renk oluklu mukavva, simli oluklu mukavva,dekoratif renkli kum,oluklu kartoni ytong, ytong oyma seti.

 

11. Sınıf

KAYNAKLAR (11 EA SINIFI)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel fasikül (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Kişiye özel kitap: öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 3. Felsefe konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Felsefe soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Coğrafya soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Coğrafya konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Matematik soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Matematik konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Geometri konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Türk dili ve edebiyatı    konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Türk dili ve edebiyatı    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Tarih    konu anlatım kitabı (2 adet) : piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 13. Tarih    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 14. Türkçe  soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 15. Türkçe  konu anlatım kitabı (2 adet) : piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 16. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 17. Matematik soru bankası: piyasa yayını

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil beceri kitabı (2 adet) : piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

9. Sınıflar

10. Sınıflar

11. Sınıflar  Eşit Ağırlık

11. Sınıflar Sayısal

12. Sınıf Eşit Ağırlık

12. Sınıf Sayısal

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

17

21

23

25

30

39
 

Deneme ve tarama sınavları:

DENEME VE TARAMA SINAVLARI

9. sınıflar

10. sınıflar

11. sınıflar

12. sınıflar

ADET SAYISI

50

50

70

125

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları

 

Dijital platformlar

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli ogts
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Tahta silgisi, Her renkten renkli fon kartonu, tahta kalemi (farklı renklerde), tahta kalemi mürekkebi (farklı renklerde), A4 kağıdı, Kartuş, Koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıtları, renkli karton büyük boy, simli karton büyük boy, paket lastiği, beyaz karton, a4 çizgili renksiz kağıt, a4 çizgili renkli kağıt, her renkten ince uçlu keçeli kalem, 100’lü şeffaf dosya, mavi, kırmızı, siyah marker kalem, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 cm ipli Türk Bayrağı, zımba makinası, zımba teli. 

 

KAYNAKLAR (11 SAY)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel fasikül (3 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Kişiye özel kitap: öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 3. Türkçe  soru bankası (2 adet) : piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Felsefe konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Felsefe soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Matematik        soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Matematik        konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Geometri          konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Kimya  konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Kimya  soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Biyoloji  konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Biyoloji soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 13. Tarih    konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 14. Tarih    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 15. Fizik    konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 16. Fizik    soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 17. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 18. Fizik soru bankası (2 adet) : piyasa yayını
 19. Matematik soru bankası: piyasa yayını

 

Yabancı dil kitapları: 

 1. Yabancı dil beceri kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar

 

Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

5. Sınıflar

6. Sınıflar

7. Sınıflar

8. Sınıflar

9. Sınıflar

10. Sınıflarda

11. Sınıflar  Eşit Ağırlık

11. Sınıflar Sayısal

12. Sınıf Eşit Ağırlık

12. Sınıf Sayısal

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

12

12

12

12

17

21

23

25

30

39

 

Deneme ve tarama sınavları:

Deneme ve Tarama Sınavları

4. sınıflarda

5. sınıflarda

6. sınıflarda

7. sınıflarda

8. sınıflarda

9. sınıflarda

10. sınıflarda

11. sınıflarda

12. sınıflarda 

ADET SAYISI

4

20

20

40

65

50

50

70

125

 

Online eğitim kaynakları

 1. Yabancı ve yerli kitapların online destek programları

 

Dijital platformlar

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli OGTS
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Tahta silgisi, Her renkten renkli fon kartonu, tahta kalemi (farklı renklerde), tahta kalemi mürekkebi (farklı renklerde), A4 kağıdı, Kartuş, Koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıtları, renkli karton büyük boy, simli karton büyük boy, paket lastiği, beyaz karton, a4 çizgili renksiz kağıt, a4 çizgili renkli kağıt, her renkten ince uçlu keçeli kalem, 100’lü şeffaf dosya, mavi, kırmızı, siyah marker kalem, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 cm ipli Türk Bayrağı, zımba makinası, zımba teli. 

 

12. Sınıf

KAYNAKLAR (12 EA SINIFI)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel kitap (2adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Türkçe soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Tarih    soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Tarih    konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Felsefe soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Felsefe konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Coğrafya          soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Coğrafya          konu anlatım kitabı (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Geometri          soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Matematik        soru bankası (4 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Edebiyat           konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Edebiyat           soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 13. Türkçe soru bankası: piyasa yayını
 14. Din kültürü konu anlatım kitabı: piyasa yayını
 15. Coğrafya soru bankası: piyasa yayını
 16. Geometri soru bankası: piyasa yayını

 

 Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

9. Sınıflar

10. Sınıflar

11. Sınıflar  Eşit Ağırlık

11. Sınıflar Sayısal

12. Sınıf Eşit Ağırlık

12. Sınıf Sayısal

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

17

21

23

25

30

39

 

Deneme ve tarama sınavları:

DENEME VE TARAMA SINAVLARI

9. sınıflar

10. sınıflar

11. sınıflar

12. sınıflar

ADET SAYISI

50

50

70

125

 

Online eğitim kaynakları

 Kitapların online destek programları

 

 

 

Dijital platformlar

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli OGTS
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Tahta silgisi, Her renkten renkli fon kartonu, tahta kalemi (farklı renklerde), tahta kalemi mürekkebi (farklı renklerde), A4 kağıdı, Kartuş, Koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıtları, renkli karton büyük boy, simli karton büyük boy, paket lastiği, beyaz karton, a4 çizgili renksiz kağıt, a4 çizgili renkli kağıt, her renkten ince uçlu keçeli kalem, 100’lü şeffaf dosya, mavi, kırmızı, siyah marker kalem, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 cm ipli Türk Bayrağı, zımba makinası, zımba teli. 

 

KAYNAKLAR (12 SAY SINIFI)

 

Kitaplar: 

 1. Kişiye özel kitap (2 adet): öğrenciye özel bastırılan kişisel yayınlar
 2. Türkçe soru bankası (2 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 3. Türkçe konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 4. Felsefe soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 5. Felsefe konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 6. Coğrafya soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 7. Matematik soru bankası (4 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 8. Geometri soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 9. Kimya  soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 10. Kimya  konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 11. Biyoloji konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 12. Biyoloji soru bankası: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 13. Fizik    konu anlatım kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 14. Fizik    soru bankası (3 adet): piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 15. Tarih    konu anlatımlı soru bankası kitabı: piyasada bulunmayan kurumumuza özel sipariş ile temin edilen kurumsal yayınlar
 16. Türkçe soru bankası: piyasa yayınları
 17. Geometri soru bankası: piyasa yayınları
 18. Kimya  soru bankası (3 adet) : piyasa yayınları
 19. Biyoloji soru bankası (2 adet): piyasa yayınları
 20. Din kültürü konu anlatım kitabı: piyasa yayınları
 21. Fizik soru bankası: piyasa yayınları
 22. Coğrafya soru bankası: piyasa yayınları

 

 

Yaprak testler:

YAPRAK TEST ADET SAYISI

5. Sınıflar

6. Sınıflar

7. Sınıflar

8. Sınıflar

9. Sınıflar

10. Sınıflarda

11. Sınıflar  Eşit Ağırlık

11. Sınıflar Sayısal

12. Sınıf Eşit Ağırlık

12. Sınıf Sayısal

TEST TAKIM ADETİ SAYISI

12

12

12

12

17

21

23

25

30

39

 

Deneme ve tarama sınavları:

Deneme ve Tarama Sınavları

4. sınıflarda

5. sınıflarda

6. sınıflarda

7. sınıflarda

8. sınıflarda

9. sınıflarda

10. sınıflarda

11. sınıflarda

12. sınıflarda 

ADET SAYISI

4

20

20

40

65

50

50

70

125

 

Online eğitim kaynakları

Kitapların online destek programları

 

Dijital platformlar

 1. Şahin bilgi sistemi
 2. K12 destekli OGTS
 3. Şahin pusulası
 4. Yapay zeka platformu (öğrenciye özel bastırılan kişisel kitaplar için kullanılan platform)

 

Sınıf yardımcı eğitim ve öğretim materyalleri:

Tahta silgisi, Her renkten renkli fon kartonu, tahta kalemi (farklı renklerde), tahta kalemi mürekkebi (farklı renklerde), A4 kağıdı, Kartuş, Koli bandı, patafix, stick yapıştırıcı, yapışkanlı not kağıtları, renkli karton büyük boy, simli karton büyük boy, paket lastiği, beyaz karton, a4 çizgili renksiz kağıt, a4 çizgili renkli kağıt, her renkten ince uçlu keçeli kalem, 100’lü şeffaf dosya, mavi, kırmızı, siyah marker kalem, orta boy çubuklu Türk bayrağı, 20 cm ipli Türk Bayrağı, zımba makinası, zımba teli. 

 

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.