Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Lise

Ölçme ve Değerlendirme Politikası

  • Bilgi İşlem Mühendisliği
  • Şahin Ölçme Değerlendirme sistemi
  • İnovasyon
  • Sosyal Ölçmeler
  • Akademik Ölçümler
  • Detaylı İstatistiksel Analizler
Şahin Okullarında ölçme ve değerlendirme işlemleri, bağımsız ve ayrı bir birim olan Şahin Ölçme ve Değerlendirme birimi tarafından yapılmaktadır. Ayrı bir yönetimsel birimi olan ölçme değerlendirme sistemimiz, öğrencilerimize belirli bir eğitim öğretim sonucunda bilgilerin ne derece elde edildiğinin tespiti, kayıtlanması ve sonuçlarını paylaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
Fen lisesi standartlarına göre eğitim yapan Özel Şahin Anadolu Lisesinin farklı zamanlarda ve türlerde uyguladığı değerlendirme sınavları bulunmaktadır.

Şahin Kabul Sınavı
Özel Şahin Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptıracak öğrencilerin birinci aşamada yeterli taban puanının bulunması gerekir. Ardından mevcut öğrencilerle, kayıt talebi bulunan öğrencinin seviyesinin kontrolü için “Şahin Kabul Sınavı” uygulanır.
Sonuçlar rehberlik servisi, okul idaresi ve öğrencinin velisiyle paylaşılır.
Kayıt hakkı kazanan öğrencinin ilk sınav bilgisi böylelikle kayıt altına alınmış olur.
Bu sistemle, öğrencilerin seviyeleri arasında farklılıkların olmaması ve öğrenme sürecinin daha sağlıklı ilerlenmesi hedeflenmektedir.

ŞAİS ( Şahin Akademik İzleme Sınavları )
Eğitim-Öğretim yılı içerisinde yıllık plan ve müfredat kapsamında belirlenen ünitelerin bitiminde; elde edilen kazanımların ne derece hedefe ulaştığının tespiti için ilk zamanlarda ayda bir, dönem sonunda ise konuların bitimiyle beraber her gün yapılan sınavlar öğrencilerin durumu hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Bu sayede; öğrencilerin, velilerin ve okul idaresinin planlamaları ve uygulamaları gereken hamleleri zamanında ve eksiksiz yapılması sağlanmaktadır.

Şahin Yazılı Sınavları
Şahin Okullarında her ders düzeyinde, birinci ve ikinci dönem ayrı ayrı olmak üzere en az 2 adet yazılı sınav uygulanmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin kendilerini ifade etme becerileri, öğrendiği bilgileri kayıt altına almaları amaçlanmaktadır.
Sınavlarda; çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurmalı, doğru-yanlış türlerinde sorular sorulmaktadır.
Yapılan sınavlar tüm okulda aynı anda gerçekleştirilmektedir.
“Kelebek Sistemi” de denilen, öğrencilerin seviyelerine göre oturuma planı yapılarak sağlıklı bir sınav ortamı oluşturulmaktadır.
Elde edilen ayrıntılı analiz raporları zamanında ilgili birimlerle paylaşılmaktadır.

Şahin Dil Seviye Sınavı
Ortaokulu bitirip Şahin Okullarına kayıt yaptıran öğrenciler; dil yeterliliklerinin tespiti için, Oxford tarafından seviyeleri belirlenmekte ve o seviye bazında eğitim görmektedirler. Hafta içi 11 saat, hafta sonu 4 saat ders alan öğrencilerimiz toplamda 15 saat yabancı dil eğitimi almaktadırlar. MUN kulübüyle desteklenen öğrencilerimiz yurt dışı projelerle eğitimlerini sürdürmektedir.
Şahin Performans Değerlendirme Sınavları
Günlük ve haftalık konu bitimlerinde; 15-20 soruluk konu öğrenimin kontrol edildiği performans değerlendirme sınavıdır. Konu bitiminde sıcağı sıcağına öğrenme düzeyi tespit edilir. Sonuçlar anında öğrencilerimizle paylaşılır.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.