Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Ortaokul

Dil Eğitimi Politikası

 • Haftada 13 saat ders

 • Seviyelendirilmiş dil eğitimi

 • Özgün kapsam ve sıralamalar

 • Cambridge sınavlarına hazırlık

 • Online kitap okuma sistemi

 • Yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma dersleri

 • Düzenli veli bilgilendirme mektupları

 • Düzenli hafta sonu ödevleri

 • Eğlenceli yarışma ve etkinlikler

 • İngilizce kazanım karnesi

 • Şahin MUN Kulübü

 • Hafta sonu kursları

Şahin Okullarının en önemli önceliklerinden birisi yabancı dil eğitimidir.

Bu amaçla güçlü kadrosunu yabancı öğretmenlerle de destekleyerek yabancı dil öğrenme ve kullanma konusundaki iddiasını güçlendirmiştir. Yabancı öğretmenlerle karşılaşan öğrencilerimiz dilin dersten ziyade bir iletişim aracı olduğunun farkındalığına sahip olmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde 15 i yabancı olmak üzere toplam 45 adet yabancı dil öğretmeni görev yapmaktadır. İki yabancı İngilizce öğretmeni sürekli ARGE çalışması ve program geliştirme birimimizde görev yapmaktadır.

Okulumuzda dil eğitimi adına atılan adımlardan biri de ders saatlerini artırmak olmuştur. Haftada 13 saat ders dil eğitimi ile öğrencilere daha fazla öğrenme imkanı sağlanmaktadır. Dil öğrenimi göz önüne alındığında: Konuşma, okuma, yazma, dinleme gibi beceriler önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ders dağılımlarında bütün becerilere zaman ayırarak etkin öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinin önemli olduğuna ve öğrenciden öğrenciye farklılık göstereceğine inanan okulumuzda bu sebeple İngilizce seviye sınıfları oluşturulmaktadır. Aynı sınıf düzeyinde olmalarına rağmen farklı sınıflarda farklı kaynaklar kullanan öğrencilerimiz bireysel olarak İngilizcelerini geliştirmekte ve kendileri için belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmaktadırlar.

Objektif bir değerlendirme sağlanması için öğrencilerimiz Oxford Üniversitesi Yayıncılığı tarafından hazırlanan bir seviye belirleme sınavına girmektedir. Her yılsonunda tekrarlanan bu sınav ile öğrencilerimizin gelişimleri sürekli takip edilmekte ve buna göre yeni hedefler ve kaynaklar belirlenmektedir.

İlkokulda ilk yıllar programını uygulayan ortaokulda İngilizce seviye sınıfları oluşturan Şahin okulları, İngilizce eğitim müfredatını oluştururken de kendine özgü kapsam ve sıralamalar belirleyerek yabancı dil eğitimini planlar. Bunun anlamı anaokulu 4+ yaştan lise sonuna kadar öğrencilerimizin tekrara düşmeden birbirini takip eden ve aynı zamanda Avrupa Dil çerçevesi standartlarına uygun bir İngilizce eğitimi alacak olmalarıdır. Tüm yabancı dil öğretmen kadromuzun bir araya gelerek oluşturduğu bu sistem sayesinde Şahin okulları yabancı dil eğitimi standartlaşmış ve kendine özgü bir hale gelmiştir. Programımız yıllar içerisinde gelişmeye açık olmakla birlikte bir öğretmenden başka bir öğretmene ve bir kitaptan başka bir kitaba farklılık göstermeyecek ve öğrencilerimizin yabancı dil eğitimi bir bütünlük arz edecektir. Bu sebeple hazırlanan Şahin Okullarına özgü İngilizce kapsam ve sıralamalar öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerinde büyün önem taşımaktadır.

Özgün bir müfredat ile İngilizce eğitimi veren okulumuz, öğrencilerimizin kazanımlarının belli standartlarda olabilmesi için öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi İngilizce Sınavları gibi uluslararası bir İngilizce sınavına yönlendirerek seviyelerini tespit etmelerini sağlar. Yapılan bu sınavlar sayesinde öğrencilerimiz dünya standartlarında ne seviyede İngilizceye sahip olduklarını bağımsız ölçümlerle görmüş olur ve buna göre kendilerine yeni hedefler belirleyebilirler.

Ortaokulda öğrencilerimizin hangi Cambridge sınavına yönlendirileceği kurlarına göre belirlenir ve 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz Flyers, KET, PET ve FCE sınavlarına yönlendirilirler. Sınavlara isteyen öğrencilerimiz girebilirler ancak yıl boyunca yapılması planlanan çalışmalar kapsamında öğrencilerimizin seviyelerine uygun olan sınavdan başarılı olabilecek düzeyde İngilizceye sahip olmaları beklenir ve buna göre planlamalar yapılır.

Dil eğitiminde en önemli kaynaklardan biri de tartışmasız kitaplardır. Aynı şey yabancı dil eğitimi için de geçerlidir. Öğrencilerimizin İngilizcede daha fazla kitap okumasını sağlamak amacıyla da okulumuzda online kitap okuma kaynakları kullanılmaktadır. Gerçek bir kitabın yerini hiçbir şey tutamaz ancak gelişen teknolojiyle hayatımıza dahil olan bu online kitap okuma kaynakları özellikle de İngilizce eğitiminde hem daha fazla kaynağa ulaşmamızı hem de öğrencilerin okudukları kitabı dinlemeleri, değerlendirmeleri, okurken ses kayıt etmeleri gibi farklı çalışmaları yapmalarına da olanak sağlamaktadır.

Her hafta düzenli olarak kullanılan bu kaynaklar sayesinde sınıf içerisinde okuma çalışmaları yapılarak öğrencilerimize okuma kültürü, yöntem ve metotları kazandırılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimize evde okumaları için seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun kitaplar atanmakta ve ders dışında da kitap okumaları sağlanmaktadır.

Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışının benimsemiş olduğu eğitim anlayışında Yabancı dil öğrenimi için gerekli olan konuşma pratiği, yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma dersleri haftada 5 saat yapılmaktadır. Konuşma becerisi dil öğrenimi için önemli bir unsurdur. İhtiyaç duyulan dili günlük yaşantıya uyarlayarak öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla doğal olarak öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenir.

Okul içerisinde yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde velilerimizin de takip edebilmesi olanak sağlayan veli bilgilendirme mektupları ayda bir Şahin Bilgi Sisteminden velilerimize gönderilir. Bu çalışmalar daha sonra öğrencilerimize, konuları tekrar etmek istediklerinde yol gösterici kaynaklar olarak hizmet vermektedir.

Öğrencilerimizin İngilizce deneyimlerini pekiştirmek amacıyla hazırlanan hafta sonu ödevlerimiz düzenli olarak her Cuma öğrencilere teslim edilir ve sonraki haftanın ilk dersinde kontrol edilir ve değerlendirmesi Şahin Bilgi sisteminde velilerle paylaşılır.

Bu sayede öğrencilerimizin düzenli olarak İngilizceyle ilgili çalışmalar yapmaları ve velilerimizin de bu çalışmaları takip etmesi sağlanır.

Öğrencilerin yaş ve sevilerine uygun hazırlanan ödevlerimiz farklı becerilere de hitap edecek şekilde planlanır.

Yürütülen akademik ve pratik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin yabancı dili sevmeleri ve hayatlarına dahil etmeleri için okulumuzda pek çok eğlenceli yarışma ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Sınıf içi ve/veya okul genelinde yapılan Quiz Show, Word Bank, Spelling Bee gibi bu yarışma ve etkinlikler adrenalinin de etkisiyle öğrencilerdeki rekabet ruhunu ateşlemekte ve yaptıkları çalışmalardan büyük heyecan ve mutluluk duymalarını sağlamaktadır. Bu sayede öğrencilerin yabancı dile olan ilgileri de artmaktadır.

Her dönem sonunda verilen İngilizce karneler ile öğrencilerimizin dil gelişimleri kazanım bazında değerlendirilir ve hem öğrencilere hem de velilere bildirilir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kendi seviyelerine uygun olarak yapılan ölçme değerlendirme sonuçları da bu karnelerde yer alır.

Model Birleşmiş Milletler (MUN), uluslararası gündem konularıyla ilgilenen Birleşmiş Milletlerin bir simülasyonudur. Şahin MUN kulübü sayesinde ortaokul öğrencelerimiz küresel, toplumumuzu etkileyen konular hakkında farkındalık kazanırken, yaptıkları araştırmalar ile bu sorunlara çözümler aralar. Yurtiçi veya yırt dışında gerçekleştirilebilen MUN toplantılarıyla öğrencilerimiz farklı şehirlerden ya da ülkelerden akranlarıyla bu sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışma imkanı bulurlar. Tüm bunları dünyanın ortak dili olan İngilizce ile yapmak öğrencilerimiz yabancı dilde kendilerini ifade etme becerilerinde oldukça ileri bir seviyeye ulaşmalarına yardımcı olur.

Son olarak hafta boyunca yapılan çalışmaların yanı sıra dileyen öğrencilere hafta sonu pratik İngilizcelerini geliştirebilmeleri için yabancı öğretmenler eşliğinde dersler verilecektir. Hem öğrendiklerini pekiştirmek hem de daha fazlasını öğrenmek isteyen tüm öğrencilerimiz bu hafta sonu kursları sayesinde dil pratiklerini arttıracak ve kendini İngilizce konuşurken daha rahat hissedeceklerdir.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.