Pusula

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Nedir?

 
Bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek, gereksinimlerini doyurması, kendisini tanıyarak aile, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

Amacımız Nedir?

 
Şahin Okulları psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bilişsel, duyuşsal, kişilik ve psiko-motor alanları bir bütün olarak ele alan gelişimsel rehberlik yaklaşımına dayanır. Bu yaklaşımda hayat boyu öğrenenler olarak gelişim dönemleri doğrultusunda ihtiyacı olsun ya da olmasın bütün öğrencileri eşit kabul ederek onları her yönüyle tanımayı amaçlar.

Rehberlik Servisi Ne Yapar?

 

Öğrenciye yönelik psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

a) Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Hem bireye hem de gruba yönelik olarak uygulanır. Bireysel rehberlik ve bireyle psikolojik danışma; gönüllülük ve gizlilik ilkesi ile öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak karşılamayı hede er.

b) Hazır Bulunuşluk Belirleme Hizmeti:
Rehber öğretmenler okulumuza kaydolmak isteyen öğrencilerin gelişim dönemlerine özgü davranışları, iletişim becerileri, akademik düzeyleri, algısal öğrenmeleriyle ilgili öğrenci ve ailesiyle birlikte ön görüşme yapar.

c) Öğrenciyi Tanıma Hizmeti
Bireyleri tanımanın tek amacı ve gereği onların kendilerini, tanımalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler hakkında çeşitli teknik ve araçlarla parça parça toplanan bilgiler bir bütünlük içinde sını andırılır, öğrencilerle ve gerekli görülen durumlarda aileyle paylaşılır.

d) Oryantasyon Hizmeti
Okulumuza yeni başlayan öğrencilere eğitime başladığı ilk günden itibaren okulu ve okulun imkanlarını tanıtmak amacıyla sunulan bir hizmettir. Oryantasyonun amacı öğrencinin yeni geldiği ortamdaki eğitsel, sosyal, fiziksel ve sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmaktır.

e) Bireysel Görüşmeler
Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla başlatılır. Öğrencilerin yaş seviyelerine göre değişiklik gösteren sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Bu sorunlar bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda yaşanan sorunlar olabilir. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil,                öğrencilerin güçlü alanlarını da destekleyerek onların kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır.

f) Grup Rehberlik Çalışmaları
Grup Rehberlik Görüşmeleri-Gözlemleri: Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin belirttiği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşir.
Grup rehberlik görüşmelerine birden fazla öğrenci ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım görüşmeleridir.
Sınıf Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan sınıf gözlemlerinin amacı öğrenciyi doğal ortamında ve grup içerisinde tanıyabilmektir. Duygusal ve sosyal alandaki sorunları belirlemeye yönelik yapılan çalışmalardır.
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri: Öğrencilerin sosyal ve duygusal alanda gelişmelerine yönelik sınıf rehberlik dersleri yapılmaktadır.

g) Mesleki Rehberlik Hizmeti: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süreci boyunca, mesleki gelişimleri açısından; ilgi-yetenek ve kişisel özelliklerini, çevrelerini, iş ve çalışma dünyasını, insanlar arasındaki farklılıkları, eğitim ve iş yaşamı arasındaki ilişkileri anlamalarında destek olunmaya çalışılır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerin doğru ve isabetli kararlar verebilmeleri için alternati er sunarken, öncelikle yeteneklerinin farkına varmasına ve bir üst öğrenim kurumuna geçişine yardımcı olur.
 

Veliye Yönelik Hizmetler

 
a) Veli Görüşmeleri
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

b) Anne Baba Okulu
Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmeleri amacıyla velilerimize yönelik grup çalışmaları düzenlenir.

c) Bültenler
Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında aileler bilgilendirilir, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak veli bültenleri hazırlanır.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.