Rehberlik Merkezi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ POLİTİKASI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerin kendisini tanımasını, anlamasını, var olan gizil güçlerini açığa çıkarmasını, araştırıp sorgulayarak sorunlarının kaynağını bulmasını, ilkeli gerçekçi kararlar almasını hedefleyen bir yol gösterme sürecidir.

AMACIMIZ

Şahin Okulları rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri bilişsel, duyuşsal, kişilik ve psiko-motor alanları bir bütün olarak ele alan gelişimsel rehberlik yaklaşımına dayanır.

Bu yaklaşımda hayat boyu öğrenenler olarak gelişim dönemleri doğrultusunda ihtiyacı olsun ya da olmasın bütün öğrencileri eşit kabul ederek onları her yönüyle tanımayı amaçlar.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ’NİN PROGRAMLARI

Öğrencilerin; 

•Okul ve çevresi ile dengeli ve sağlıklı iletişim kurmaları 

•Toplumsal hak ve sorumluluklarının bilincinde olmaları 

•Kapasite ve yeteneklerini keşfetmeleri

•Kendini ve kendi dünyasını anlamaları

•Geçmişte yaşadıkları ile yaşayacakları arasında bağlantı kurabilmeleri

•Öğrenme ortamlarını tasarlamaları ve kendi teknolojilerini üretebilmeleri

•Sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumları anlamaları 

•Kişilere, kişisel farklılıklara ve yaşam haklarına anlayış ve saygı göstermeleri

•Öz benliğini algılayarak, özgüven ve özsaygı oluşturmaları

•Düşünme üzerine düşünme, sorgulama, eleştirme, kendini başkalarının yerine koyabilmelerini, yorumlama becerilerini geliştirmelerini

•Öğrenmeyi öğrenmesi böylelikle öğrenmeye karşı meraklı ve istekli olmalarını içerir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ile diğer branşlar disiplinler üstü temaya bağlı olan eğitimsel planlama içerisinde öğretmeni değil, öğrenciyi merkeze alır. Yaşam boyu süren eğitim anlayışıyla yapılan tüm çalışmalar süreklilik gösterir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞIN İLKELERİ

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık insan yaşamının her döneminde gerek duyulan sistemli ve profesyonel bir yaklaşımdır.

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin temelinde öğrencilerimizin hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir yaklaşım yer alır.

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

•Öğrenciyi her yönüyle tanımayı amaçlar.

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır. 

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri zorlama ile değil, katılım ve işbirliği içerisinde yürütülen gönüllülük esasına bağlıdır.

•Bireysel farklılıklara saygı esastır.

•Öğrenci adına karar vermek değildir. Öğrenciye seçenek sunarak bilgilendirme yoluyla karar vermesini sağlamaktır.

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen, yönetici gibi ilgili kişilerin işbirliği ile yürütülür.

•Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMET ALANLARI

ÖĞRENCİYİ TANIMA HİZMETİ

Rehber öğretmenler okulumuza kaydolmak isteyen öğrencilerin gelişim dönemlerine özgü davranışları, iletişim becerileri, akademik düzeyleri, algısal öğrenmeleri ile ilgili öğrenci ve ailesi ile birlikte ön görüşme yapar. Öğrenci hakkında elde edilen bu bilgiler, öğrencinin gelişimini desteklemek için kullanılır.

 • ORYANTASYON

Oryantasyon hizmetleri, okulumuza yeni başlayan öğrencilere eğitime başladığı ilk günden itibaren okulu ve okulun imkanlarını tanıtmak amacıyla sunulan bir hizmettir. 

Oryantasyonun amacı öğrencinin yeni geldiği ortamdaki eğitsel, sosyal, fiziksel ve sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmaktır. Bu süreç öğrencilerin kısa sürede ortama adapte olmasını sağlar.

 • PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri hem bireye hem de gruplara yönelik olarak uygulanır. 

Bireysel rehberlik; gönüllülük ve gizlilik ilkesi ile öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını, bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak karşılamayı hedefler. 

Grup rehberliği; öfke kontrolü, verimli ders çalışma, sınav kaygısı, etkili iletişim, arkadaşlık ilişkileri, sahip olduğumuz değerler vb. gibi öğrencilerin ortak ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılır. Tespit edilen bu ihtiyaçlar öğrenci-öğretmen-veli işbirliği ile çözüme ulaştırılır.

 • EĞİTSEL REHBERLİK HİZMETİ

Eğitsel rehberlik öğrencilerin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanıyarak, öğrenme güçlüklerini ve eğitim ile ilgili ihtiyaçlarını saptamak için yapılan tanıma çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vermek için kullanılır. 

Rehberlik hizmetlerinde çocuğun gelişimini dengeli ve uyumlu sürdürebilmesi için eğitsel gelişim görevlerini başarmasına yardımcı olmak esastır. 

 • MESLEKİ REHBERLİK HİZMETİ

Her dönemde başarılması gereken mesleki gelişim görevleri vardır. 

5-12 YAŞ: Öğrenci, çevresinde bulunan herkesin farklı uğraşları olduğunu ve çeşitli mesleklerin varlığını görmeye, anlamaya başlar. 

12-15 YAŞ: Öğrenci, meslekleri keşfetmeye ve araştırmaya başlar.

15-18 YAŞ: Öğrenci, kendisi ve meslekler ile ilgili algılarına dayanarak bilgilerini değerlendirmeye ve geleceğine dair kararlar vermeye başlar. 

Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin yaşam tarzının belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli kararlar verebilmesi için çeşitli alternatifler sunar. Öncelikle yeteneklerinin farkına varması, ilgi alanlarının, kişilik özelliklerinin belirlenmesi, tercih ettikleri mesleklerin yanı sıra farklı meslek seçeneklerinin sunulmasında yardımcı olur. 

 • VELİLER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ

Okul rehber öğretmenlerinin öğrenciler ile yaptığı her türlü çalışma ve görüşmelerden sonra gelişim ve bireysel özellikleri ile ilgili bilgiler velilerimize düzenli olarak aktarılır. Velilerimiz, rehberlik servisinden alacakları randevu ile her zaman danışmanlık hizmetinden faydalanabilirler.

 • ÖĞRETMENLER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ

Öğrencilere kazandırılması istenilen bilgi, beceri ve tutumlara dair öğretmenler ile iletişim koordineli olarak sağlanır. Rehberlik etkinliklerinde kullanılacak eğitim programı içerisinde yer alan kavramları da kapsayan bu tutumlar ile öğrencilerin kazanımlarının ölçülmesi sağlanır. 

 • ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME

Öğrencinin farkındalığını sağlamak için yetenekleri, ilgileri, akademik başarısı, kişilik özellikleri, benlik tasarımı ve çevresi ile ilgili bilgi toplanır. Bilgi toplama sürecinde 

 

 • sözel yetenek, 
 • sayısal yetenek, 
 • şekil-uzay yeteneği,
 • renk algısı,
 • bellek, 
 • ayrıntıyı algımla,
 • mekanik yetenek,
 • el becerisi, 
 • parmak becerisi, 
 • el-göz koordinasyonu göz önünde bulundurulur. 

 

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİM TAKİBİNDE KULLANILAN TEST VE ENVANTERLER:

 

 • GESSELL GELİŞİM TESTİ
 • GOODENOUGH-HARRİS İNSAN RESMİ ÇİZME
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 • BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ
 • CATTELL 2-A 
 • PEABODY RESİM KELİME TESTİ
 • PORTEUS LABİRENTLERİ
 • AGDE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)
 • BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
 • PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
 • ÇOKLU ZEKÂ ENVANTERİ
 • SINAV KAYGISI ENVANTERİ
 • IB ÖĞRENEN PROFİLİ

 

Öğrencilerimizin dünya vatandaşı olmaları ve uluslar arası bilinci edinmeleri için programın temelinde IB öğrenen profili esas alınır. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi çeşitli etkinlikler ile öğrencilerde öğrenen profilindeki özelliklerin (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) gelişmesine destek olur.

 • İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İdare ve rehberlik servisi takip ve değerlendirme aşamasında birbirini tamamlayan bir niteliğe sahiptir. Sürekli işbirliği içerisinde olan idare ve rehberlik servisi okuldaki öğrenme ve öğretme kalitesini artırmak için sürekli toplantılar yapar ve yapılacak olan yenilikleri tespit ederek gerekli görülen kısımlarda güncellemeler yapar.

REHBERLİK SERVİSİ

Şahin Okulları Şahin Okulları'nın Başarıları

Şahin Okulları Fotoğraf Galerisi

Neden Şahin Okulları?

 • Beyaz Bayrak Projesi ( White Flag Project )