Şahin Anadolu Lisesi, akademik yeterliliği en üst düzeyde ve profesyonel eğitim kadrosu, modern anlayışı ve öncü uygulamaları ile Türkiye'ye model oluşturmak ve referans gösterilen kolejlerden biri olmak vizyonu ile 2011 yılında Şahin Okulları Ailesine katılmıştır.

Okulumuzda, haftada toplam 40 saat, tam gün eğitim verilmekte olup, Fen Lisesi Müfredatı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, bilim odaklı bir ortamda teknolojinin tüm imkanlarını değerlendirerek akademik hedefleri doğrultusunda nitelikli eğitim alırlar. Şahin Anadolu Lisesi yalnızca bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda gelişen Şahin Okulları ekolünün kıymetli bir parçasıdır.

Çağdaş altyapıya ve üstün niteliklere sahip bir ekip ile sürekli öğrenen, üreten ve ürettiğini paylaşan, geleceğe yön verecek gençler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Nitelikli eğitimin yanısıra, öğrencilerimizin eleştirel düşünen, veri toplayıp analiz edebilen, sorun çözebilen bireyler olarak yetişmesi fen ve teknoloji eğitimyle yakından ilgilidir. Bu nedenle öğrencilerimiz, teknolojiyi iyi kullanabilmek, öğrenmeyi öğrenmek için ideal öğrenme koşullarına uygun donatılmış ortamlarda eğitim almaktadır.

Şahin Anadolu Lisesinde, öğrencilerimize gerekli akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerine yanıt verebilen kapsamlı bir eğitim öğretim programı uygulanır. Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli ve dinamik eğitim ve öğretim kadrosuyla öğrencilerinin bilgiye ulaşmada ondan yararlanma, onu geliştirme yöntemlerini öğrenmeleri ilke edinilmiştir. Bu anlamda okulumuzda nitelikli ve tam öğrenme sistemi uygulanır.

Öğrencilerimiz; gelişmeye açık, entelektüel, sevgi dolu, saygılı, adaletli bireyler olarak yetiştirilir. Duygusal, fiziksel ve sosyal olarak olgunlaşan öğrenci; fikrini, hayallerini, duygularını zenginleştirerek ilerideki eğitim hayatı için gerekli bilgi ve becerileri kazanır. Öğrencilerimizin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kendisini topluma karşı sorumlu hisseden, evrensel değerlerle donanmış ve toplumun bir parçası olabilmek için gerekli beceri ve motivasyonu kazanmış bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Şahin Okulları Şahin Okulları'nın Başarıları

Şahin Okulları Fotoğraf Galerisi

Neden Şahin Okulları?

  • Beyaz Bayrak Projesi ( White Flag Project )