Okul Kuralları

Öğrencilerimizin Hakları ve Sorumlulukları

 • Her ŞAHİNLİnin kendini geliştirme hak ve sorumluluğu vardır.
 • Her ŞAHİNLİnin karşılıklı saygı, sevgi, güven ve hoşgörü ilkesine göre davranmalıdır. Her öğrenci saygı görme hakkına ve başkalarına saygılı olma sorumluluğuna sahip olmalıdır. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlar arasındaki hitaplar karşısındakine saygı ifade etmelidir.
 • Kurallara itiraz edebilir, ancak o kural değişene kadar uymalıdır. Her öğrenci haksızlık karşısındaki itirazını insan hakları ve görgü kuralları çerçevesinde dile getirme hak ve sorumluluğuna sahiptir.
 • Her ŞAHİNLİnin karşılaştığı ve üstesinden gelemediği sorunların çözümünde yardın isteme hakkı ve ilgili birimlere başvurma sorumluluğu vardır (Sınıf Öğretmeni, Ders Öğretmeni, Müdür Yardımcısı, Rehberlik Servisi, Okul Müdürü vb.)
 • Herkesin belirlenen kurallara uyulmasını bekleme hakkı ve bu kurallara uyma sorumluluğu vardır.
 • Öğrencilerin okula ait akademik ve sosyal haberler ile önemli günleri içeren duyurular hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çıkan her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırma sorumluluğu vardır.

Okulun Fiziksel Ortamının Kullanımı

 • Her ŞAHİNLİnin çevresini ve okul eşyalarını temiz tutmak ve korumak sorumluluğunu üstlenir.
 • Herkesin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görme hakkı, buna karşılık kullanılan alanların temizliğine katılma sorumluluğu vardır.
 • Sınıflar, koridorlar, bahçe, tuvaletler, yemekhane “Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak” ilkesine göre uygun kullanılır.
 • Merdivenlerden inip çıkarken sağ taraf kullanılır.
 • Öğrenciler, ders saatleri dışındaki zamanlarda ve acil durumlarda okul girişinde bulunan kartlı telefonu kullanabilirler.
 • Kütüphane, laboratuarlar konferans salonu, müzik dersliği, spor salonları gibi ortak kullanım alanlarında kullanım yönergelerine uyulur.

Sınıf İçi Kurallar

 • Sınıfın temizlik ve düzeninden o sınıfın öğrencileri sorumludur.
 • Her gün bir öğrenciye sınıfın derse hazırlanması ve genel düzeni sağlamak için nöbet görevi verilir.
 • Ders sırasında aşağıdaki kurallara uyulması beklenir;
  • Derse hazırlıklı gelme,
  • Dersi dinleme ve aktif katılma,
  • Birbirinin sözünü kesmeme, parmak kaldırarak konuşma,
  • Arkadaşlarına saygılı olma, fiziksel görünüş ya da düşünceleri ile alay etmeme, birbirine el şakası yapmama,
  • Ders sırasında hangi nedenle olursa olsun sınıf dışına çıkmama,
  • Sınıfa ve okula wolkman, cep telefonu getirmeme (getirdiğse ilgili müdür yardımcısına verilmesi).
  • Sınıf içinde her türlü yiyecek ve içecek bulundurmama.

Devam İlkeleri

 • Derslere giriş-çıkış randevulaşma gibi konularda zamanında gelme ilkesi daima göz önünde bulundurulur.
 • Servisten inen öğrenci sınıfına gider.
 • Öğrencinin mazereti nedeniyle okula gelemeyeceği gün ailesi tarafından okula telefonla bilgi verilir.
 • Ara derslere hiçbir şekilde geç kalınmaz.
 • Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci ancak velisi nezaretinde ve ilgili müdür yardımcısından alınacak izinle okuldan ayrılır.

Bayrak Törenleri

 • Tüm öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenler, idareci ve kendine özel görev veya yazılı izin verilmemiş olanların dışındakiler törenlere katılmak zorundadırlar.
 • Bayrak törenleri ŞAHİNLİ imajını yükseltecek bir hava içinde gerçekleştirilir.
 • Ulusal Marşımızın doğru biçimde, hissederek ve millî duygularımızın gücünü ortaya koyan bir coşku ile söylenmesini sağlamak her ŞAHİNLİnin görevidir.

Servis Kuralları

 • Öğrenciler servislerde oturarak seyahat ederler.
 • Servis temizliğine dikkat edilir. Aracın içinde bir şey yiyip içilmez.
 • Öğrenciler birbirlerine ve servis şoförüne saygı kuralları içinde davranırlar.
 • Sabah servislerinde, servis saatinden beş dakika önce öğrencilerin beklemeleri gerekmektedir.
 • Aracın içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunulmaz.
 • Pencereden dışarı sarkılmaz.
 • Hiçbir şekilde aracın güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz.
 • Üst sınıflardaki öğrenciler daha küçük öğrencileri korumak ve onlara yardımcı olmak sorumluluğunu alırlar.
 • Servislerde öğrenciler kaset getirerek çalmasını istememelidirler.
 • Öğrenciler, servisten okul bahçesinde inerler ve sınıflarına giderler. Her ne sebep olursa olsun okul dışında inilmez.
 • Son ders zili çaldıktan 10 dakika sonra servisler hareket ederler. Bu nedenle öğrencilerin bu süre içinde servislerinde hazır bulunmaları gerekir.
 • Öğrenciler, velilerinden izin almadan inecekleri durak haricinde bir yerde inmeyi talep edemezler.
 • Sabah ya da akşam kendi servisi dışında bir servisten yararlanacak öğrencinin velisinin servisi veya okulda igli öğretmen veya sekreteryayı bilgilendirmesiyle olmalıdır.
 • Velilerimiz servislerden yararlanmaları durumunda servis yöneticisinden izin almalıdır.
 • Öğrenciler servislerle ilgili dilek ve şikâyetlerini servis yöneticisi Kürşat HABALI’ya bildireceklerdir.

Yemekhane Kuralları

 • Her öğrenci birbirinin hakkına saygı göstererek yemek alma sırasına girer ve yemeğini alır.
 • Yemekten sonra yemek yediğimiz masayı temiz bırakmamız esastır.
 • Yemekhane dışında herhangi bir yiyecek yenmemeli, her türlü yiyeceğimizi yemekhanede yemeliyiz.

Giyim İlkeleri

Erkek Öğrenciler; * Ayakkabı: İskarpin veya bot * Çorap: Koyu renk * Pantolon: Gri *Lakost: Ekru (Uzun veya kısa kol) * Mont (Okulumuziçin özel tasarım) * Spor Giyim: kısa kollu t-shirt, ve eşofman

Kız Öğrenciler; * Ayakkabı: İskarpin veya bot * Çorap: Füme-siyah (Diz üstü ve diz altı) * Pantolon Etek veya Jile: Diz boyu, Gri * Gömlek: Pembe (Kısa ve uzun kollu) * Mont: Okulumuz için özel tasarım

Yaz Kıyafeti; Okulların açılmasından sonra ve kapanmasından önce okul yönetiminin bildirdiği tarihlerde yaz kıyafeti uygulaması yapılır.

Öğrenci Davranışlarını İnceleme

Bir öğrencide kabul edilemeyen bir davranış görüldüğünde; davranışın şekline göre değerlendirme yapılır.

Birinci görüşme: Öğrenci sınıf veya danışman öğretmeni tarafından görüşmeye alınır. Davranış değiştirme yolları hakkında yönlendirici bir çalışma yapılır. Bu çalışmada izlenen yöntem “Öğrenci Gözlem Formu” ile belgelenir.

İkinci görüşme: Öğrencide olumlu yönde davranış değişikliği olmamışsa, sınıf veya danışman öğretmeni tarafından rehberlik servisine iletilir.

Üçüncü görüşme: Olumsuzlukların devam etmesi halinde durum rehberlik servisi tarafından okul idaresine bildirilir. Sınıf veya ders öğretmeni, müdür yardımcısı, rehberlik danışmanı ile birlikte öğrenci görüşmeye alınır. Gerekli görülürse bu aşamada veli ile bağlantı kurulur ve çözüm için aile ile işbirliği yapılır. Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalar hakkında bir rapor yazılır. Bütün bu görüşmeler sonunda durumunda değişiklik olmayan öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Şahin Okulları Şahin Okulları'nın Başarıları

Şahin Okulları Fotoğraf Galerisi

Neden Şahin Okulları?

 • Beyaz Bayrak Projesi ( White Flag Project )