Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin eğitimde başarılı kullanımı, müfredat programlarının disiplinlerarası işbirliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun dönemde de öğrenimin başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmaktayız.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri branş dersleri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri saatlerinde, temel teknoloji okuryazarlığı becerileri kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler" yapılmaktadır.

Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri, branş derslerine takviye ve tekrar amaçlı olarak düzenlenmektedir. Sınıf düzeyine uygun aktiviteler ile öğrencilerimizin konuları pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu aktiviteler, öğrenci ihtiyaçlarından yola çıkılarak öğrenen merkezli stratejileri destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin bilgi ve yaş düzeyine uygun olarak hazırladığımız öğretim programlarımızın temel amaçları;

  • Öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve geliştirmek,
  • Öğrencileri temel bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilen, çeşitli amaçlara yönelik uygulama programları hakkında bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek,
  • Bilgisayar okur-yazarlığını yaşam boyu süren bir süreç olarak kavramalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin bilişim teknolojisininin sunduğu imkanları sadece derslerinde kullanmayıp, günlük hayatın her alanında da etkin biçimde kullanmalarını sağlamak,
  • Bilişim teknolojileri araçlarını doğru bilgiye ulaşmada, bilgiyi örgütlemede ve bilgiyi sunmada etkin olarak kullanmalarını sağlamak,
  • Problem çözme, iletişim, araştırma ve sorgulama konularında öğrencilerimizi geliştirmeyi,
  • İnternet'i etkin kullanmayı sağlamak,
  • Kelime işlem, sunum , masaüstü yayıncılık, veri tabanı, hesaplama-tablolama, çizim ve web tasarımı proğramlarını disiplinler arası işbirliği ile yapılan projelerle günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,
  • Bilişim Teknolojileri araçlarıyla verileri toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmelerini sağlamaktır.

Şahin Okulları Şahin Okulları'nın Başarıları

Şahin Okulları Fotoğraf Galerisi

Neden Şahin Okulları?

  • Beyaz Bayrak Projesi ( White Flag Project )