Okulumuzda Görev Alacak Personeller İçin Gerekli Evraklar

Aşağıda istenen evrak ve belgeler okulumuzda görevli eski ve yeni tüm personel için gerekli olup, istisnası yoktur.

GEREKLİ BELGELER

1-İş Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız...)

2- Aile Durumu Bildirim Formu (indirmek için tıklayınız...)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4-Yerleşim yeri adres belgesi (İkametgah) (muhtar/nufus müd.- 2 adet)

5- Nüfus cüzdan fotokopisi (4 adet)

6- Aile Nufus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü'nden Onaylı - 2 adet)

7-Sağlık raporu (İş Güvenliği Uzmanı ile irtibata geçilerek alınacaktır.) İş Güv.Uzmanı Osman SAĞLIK - Tel No: 0546 727 54 08)

8-Kan Grubu Kartı

9- Adli sicil kaydı - 2 adet (Savcılık veya E-Devlet İnternet Üzerinden Alınabilir)

10-Sürücü Belgesi Fotokopisi

11-En son mezun olunan okuldan aldığınız diplomanın ve varsa formasyon sertifikasının Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Bürosu tarafından onaylanmış ikişer adet fotokopisi.

12-Evliler için aile cüzdanı fotokoposi

13-Erkek personel için askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi

14-Hizmet belgesi (Milli Eğitim Müdürlüğü'nden veya önceki çalışılan özel eğitim kurumundan)

15-Yıl içerisinde başka işyerinde çalışılmış ise önceki işyerlerinden "ödenen kümülatif vergi matrahı ve gelir vergisi" ni gösterir yazı

16-Bakmakla yükümlü olunan özürlü veya malül kişiler var ise sağlık kurulu raporu

17-Daha önce resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlarda en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge

18-Ücretli ders görevi ile çalışacaklardan "Çalışmakta olduğu Kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi"

Detaylı bilgi almak için: Sema Erman 0 264 777 17 00 (dahili: 119)

Şahin Okulları Şahin Okulları'nın Başarıları

Şahin Okulları Fotoğraf Galerisi

Neden Şahin Okulları?

  • Beyaz Bayrak Projesi ( White Flag Project )